ข้อความข้อตกลง ของ jss

Disclaimer:

The provision of information by The Organization and its related pages constitutes the dissemination of information in accordance with the right to free speech. Nothing on these pages is to be interpreted as legal, accounting, tax, currency, banking, advertising, or investment advice. Anyone seeking such advice should consult properly qualified and accredited professionals. All readers of these pages are emphatically advised to obey all laws to the letter. ANY SUGGESTIONS FOR PARTICIPATION IN THE VARIOUS ACTIVITIES FEATURED HERE ARE VOID WHERE PROHIBITED BY LOCAL LAWS. Participants in any activity related to The Organization, participate at their own risk. Participants agree to hold The Organization owners, managers, and operators harmless in respect of any losses incurred as a result of participation in any activity related to The Organization.

Disclosure:

By accessing the website, users confirm that they have read and understand the previous disclosures. For more information, please direct all questions and/or inquiries to us through our “Contact Us” link on our website.

USE/PARTICIPATE AT YOUR OWN RISK

This is not, and is not intended as, an investment opportunity.
Read the following disclosures and disclaimers carefully before deciding whether to participate with our organization.
Should you have any concerns about participating in our organization, you are advised to consult with an attorney of your choosing, a tax advisor of your choosing, a consumer protection agency and any other party upon whom you choose to rely for sound advice.
You should only participate in The Organization if you have a bona fide intent and desire to participate in accordance with terms, conditions, policies and procedures.

A Pyramid Scheme has been defined by various state statutes as follows:
As used herein, “pyramid sales structure” includes any plan or operation for the sale or distribution of goods, services, or other property wherein a person for consideration acquires the opportunity to receive a pecuniary benefit, which is based primarily upon the inducement of additional persons by that person, and others, regardless of number, to participate in the same plan or operation, and is not primarily contingent on the volume or quantity of goods, services, or other property sold or distributed. (ALA)
A pyramid device is any scheme whereby a participant pays valuable consideration for the chance to receive compensation primarily from introducing one or more additional persons into participation in the scheme or for the chance to receive compensation when a person introduced by the participant introduces a new participant
Any scheme for the disposal or distribution of property whereby a participant pays a valuable consideration for the chance to receive compensation for introducing one or more additional persons into participation in the scheme or for the chance to receive compensation when a person introduced by the participant introduces a new participant.
“Pyramid or chain distribution scheme” means a sales device whereby a person, upon a condition that the person part with money, property or any other thing of value, is granted a franchise license, distributorship or other right which person may further perpetuate the pyramid or chain of persons who are granted such franchise, license, distributorship or right upon such condition. A limitation as to the number of persons who may participate, or the presence of additional conditions upon the eligibility for such a franchise, license, distributorship or other right recruit or upon the receipt of profits therefrom, does not change the identity of the scheme as a pyramid or chain distribution scheme (DE).
“Pyramid scheme” means any sales device or plan under which a person gives consideration to another person in exchange for compensation or the right to receive compensation which is derived primarily from the introduction of other persons into the sales device or plan rather than from the sale of goods, services, or other property (UT).
The terms “Chain-Letter Plan” or “Pyramid Club” mean any scheme for the disposal or distribution of property, services or anything of value whereby a participant pays valuable consideration, in whole or in part, for an opportunity to receive compensation for introducing or attempting to introduce one or more additional persons to participate in the scheme or for the opportunity to receive compensation when a person introduced by the participant introduces a new participant. As used in this subclause the term .consideration. means an investment of cash or the purchase of goods, other property, training or services, but does not include payments made for sales demonstration equipment and materials for use in making sales and not for resale furnished at no profit to any person in the program or to the company or corporation, nor does the term apply to a minimal initial payment of twenty-five dollars ($25) or less; (PA).

No governmental agency has given official endorsement or approval of The Organization or the website.
No governmental agency is expected to give official endorsement or approval of our website.
No governmental agency can give official endorsement or approval of our website.
Use this site at your own risk.
Individuals may intentionally or unintentionally make misrepresentations about The Organization. Oral and written representations from any other source about The Organization should not be considered as authorized by The Organization , and only information on the website, should be considered official information from The Organization .
Although an effort has been made to list all possible risk factors, other risks probably exist that have not been listed here.
The Organization is not intended to be an investment plan or opportunity.
The Organization is not an investment plan or opportunity.

REGISTRATION AS A SECURITY.

The Organization is not registered as securities.
None of the ad or traffic exchange packages or products and services offered on our website or participation therein are registered as securities at the federal SEC or any other corollary state governmental organizations.
None of the board members, officers or employees of our organization are licensed to sell investments in conjunction The Organization.

Terms Of Service:

These Terms and Conditions govern our relationship with users and others who interact with The Organization. By using or accessing The Organization, you agree to these statements, terms and conditions.
The primary objective of The Organization is to operate within our vision while remaining in 100% compliance with all laws worldwide. Because of the nature of The Organization we believe in 100% transparency and invite any governing body or law enforcement official for open communication regarding any aspect of our site or organizational processes. Any correspondence can be sent by selecting “Contact Us” at the bottom of every web page. You will have 100% cooperation from our staff, leadership and members.

 

Privacy Statement:

Your privacy is very important to us. Our Privacy Policy is designed to allow people to share and be responsible for the information they are allowing others to see. We understand that you may not want everyone in the world to have the information you provide in The Organization. Our default privacy settings limit the information displayed in your profile.
The Organization follows several core principles:

Allow like-minded people to connect and share information with one another to benefit the common good and well-being of its members.
You control the information, photos, and communication you share with people. In addition you choose who to connect with and what areas of the website you participate in.
You should have access to the information others choose to share with you. This should be easy and have the privacy tools to support this process.

When you visit The Organization you provide two types of information: Personal Information you knowingly choose to disclose; any information collected by us as you interact with the website.

When you register with The Organization, you provide us with certain personal information, such as your name, email address, phone number, address, gender and other personal information as requested.

When you enter The Organization, we collect your browser type, ip address and additional web tracking information. This information is gathered from all visitors to The Organization. In addition, we store certain information from your browser using ‘cookies’. A cookie is a piece of data stored on the user’s computer tied to information about the user. We use ID cookies to confirm that users are logged in. These cookies terminate once the user closes the browser.

When you use The Organization, you may set up your personal profile, send messages, perform searches and queries, form groups, set up events, add applications, create ads, view traffic exchange and transmit information through various channels. We collect this information so that we can provide you service and offer personalized features. In most cases, we retain it so that, for instance, you can return to view prior messages you have sent or easily see your account history. When you update information, we usually keep a backup copy of the prior version for a reasonable period of time to enable reversion to the prior version of that information.

 

You post User Content on the site at your own risk.

Although we allow you to set privacy options that limit access to your pages, please be aware that no security measures are perfect or impenetrable. We cannot control the actions of other users with whom you may choose to share your pages and information. Therefore, we cannot and do not guarantee that User Content you post on the site will not be viewed by unauthorized persons. We are not responsible for circumvention of any privacy settings or security measures contained on the site. You understand and acknowledge that, even after removal, copies of User Content may remain viewable in cached and archived pages or if other users have copied or stored your User Content. Any improper collection or misuse of information provided on The Organization is a violation of these Terms and Conditions and should be reported by selecting “Contact Us” at the bottom of each web page.

If you choose to join The Organization and contact upload services to tell a friend about our site, we will ask you for information needed to send the invitation, such as your friend’s email address. We will send your friend an email or instant message in your name inviting him or her to visit the site, and may send up to two reminders to them. The Organization stores this information to send invitations and reminders, to register a referral connection if your invitation is accepted, to allow you to see invitations you have sent, and to track the success of our referral program. Your friend may select “Contact Us” to request that we remove this information from our database.

The Organization does not knowingly collect or solicit personal information from anyone under the age of eighteen or knowingly allow such persons to register. If you are under the age of eighteen years old, please do not attempt to join The Organization without asking permission from your parents and having them monitor your access to this site. If you feel someone under the age is accessing The Organization without consent and parental monitoring, please notify us through “Contact Us”.

When you join The Organization, you create your own profile and privacy settings. Your profile information, as well as your name, email and photo, are displayed to people in the networks specified in your privacy settings to enable you to connect with people in The Organization. We may occasionally use your name and email address to send you notifications regarding new services offered by The Organization that we think you may find valuable. Generally, you may opt out of such emails, though The Organization reserves the right to send you notices about your account even if you opt out of all voluntary email notifications.

Profile information you submit to The Organization will be available to users of The Organization who belong to at least one of the networks you allow to access the information through your privacy settings (e.g.,advertising groups, social media connections,etc.). Your name, User Id, and profile picture thumbnail will be available in search results across the network and those limited pieces of information may be made available to third party search engines. This is primarily so your friends and or referrals can connect with you. However, people who see your name in searches will not be able to access your profile information unless they have a relationship to you (referral, referral of a referral, member of your group, etc.) that allows such access based on your privacy settings.

The Organization may use information in your profile, without identifying you as an individual, to third parties. We do this for purposes such as aggregating how many people in a network like a piece of information and personalizing advertisements and promotions so that we can provide you the best products and services of The Organization. We believe this benefits you. You can know more about the world around you and, where there are advertisements, they’re more likely to be interesting to you. For example, if you put a favorite movie in your profile, we might serve you an advertisement highlighting a screening of a similar one in your town.

We do not provide contact information to third party marketers without your permission. We share your information with third parties only in limited circumstances where we believe such sharing is 1) reasonably necessary to offer the service, 2) legally required or, 3) permitted by you.

When you use The Organization, certain information you post or share with third parties (e.g., a referral, referral of a referral or someone on your team), such as personal information, comments, messages, photos, videos, Marketplace listings or other information you may have shared. All such sharing of information is done at your own risk. Please keep in mind that if you disclose personal information in your profile or when posting comments, messages, photos, videos, Marketplace listings or other items, this information may become publicly available.

Our website may contain links to other websites. We are of course not responsible for the privacy practices of other websites. We encourage our users to be aware when they leave our site to read the privacy statements of each and every website that collects personally identifiable information. This Privacy Policy applies solely to information collected by our website.

Advertisements that appear on our website are sometimes delivered (or “served”) directly to users by third party advertisers. They automatically receive your IP address when this happens. These third party advertisers may also download cookies to your computer, or use other technologies such as JavaScript and “web beacons” (also known as “1×1 gifs”) to measure the effectiveness of their ads and to personalize advertising content. Doing this allows the advertising network to recognize your computer each time they send you an advertisement in order to measure the effectiveness of their ads and to personalize advertising content. In this way, they may compile information about where individuals using your computer or browser saw their advertisements and determine which advertisements are clicked. We do not have access to or control of the cookies that may be placed by the third party advertisers. Third party advertisers have no access to your contact information stored on our website unless you choose to share it with them. This Privacy Policy covers the use of cookies by The Organization and does not cover the use of cookies or other tracking technologies by any of its advertisers.

Access and control over most personal information on our website is readily available through the profile editing tools. The Organization users may modify or delete any of their profile information at any time by logging into their account and editing their profile. Information will be updated immediately. Individuals who wish to deactivate their account may do so on the My Profile page. Once a membership has been deleted, it CANNOT be restored. If you choose to delete your membership, you will irrevocably lose all of your referrals. You also forfeit all future benefits from The Organization. Removed information may persist in backup copies for a reasonable period of time but will not be generally available to members of The Organization. Where you make use of the communication features of the service to share information with other individuals on The Organization (e.g., sending a personal message to another user), however you generally cannot remove such communications.

The Organization takes appropriate precautions to protect our user’s information. Your account information is located on a secured server behind a firewall. When you enter sensitive information (such as a credit card number or your password), we encrypt that information using secure socket layer technology (SSL). (To learn more about SSL, go to http://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Sockets_Layer). Because email and instant messaging are not recognized as secure communications, we request that you not send private information to us by email or instant messaging services. If you have any questions about the security of The Organization Website, please let us know through “Contact Us”.

Your use of The Organization, and any disputes arising from it, is subject to these Terms and Conditions and all of its dispute resolution provisions including arbitration, limitation on damages and choice of law. We reserve the right to change our Privacy Policy and our Terms of Agreement at any time. Non-material changes and clarifications will take effect immediately, and material changes take effect within 30 days of their posting on this site. If we make changes, we will post and indicate them at the top of this page the policy’s new effective date. If we make material changes to this policy, we will notify you here, by email, or through notice on our home page. We encourage you to refer to this policy on an ongoing basis so that you understand our current Privacy Policy. Unless stated otherwise, our current Privacy Policy applies to all information that we have about you and your account.

You own the content and information you post on our website, and you can control how it is shared through these privacy policies. In addition: for content that is covered by intellectual property rights, like photos, sayings, videos, comments and posts, you specifically give us the following permission: you grant us a non-exclusive, transferable, sub-licensable, royalty-free, worldwide license to use of any content utilized on our website, meetings, events or any other applicable situation. We always appreciate feedback or other suggestions about The Organization; however you understand that we may use them without any obligation to compensate you.

We do our best to keep The Organization safe, but we cannot guarantee it. We need your help to do that, which includes the following commitments:

You will not send or otherwise post unauthorized commercial communications (such as spam) on our website.
You will not collect users content or information, or otherwise access The Organization, using automated means (such as harvesting bots, robots, spiders, or scrapers) without our permission.
You will not engage in unlawful multi-level marketing, such as a pyramid scheme, on our website.
You will not upload viruses or other malicious code.
You will not solicit login information or access an account belonging to someone else.
You will not bully, intimidate, or harass any user.
You will not post content that is hateful, threatening, pornographic, or that contains nudity or graphic or gratuitous violence.
You will be offered the opportunity to promote our website and or your website, blog, banner ads, login ads, link ads, traffic exchange, social media, newspapers, offline marketing and other means of advertising through our website or links provided on our website. You agree to abide by all policies, procedures, terms and conditions as outlined in our terms of service.
You will not offer any contest, giveaway, or sweepstakes (“promotion”) on The Organization without our prior written consent. If we consent, you take full responsibility for the promotion, and will follow all applicable laws.
You will not use The Organization to do anything unlawful, misleading, malicious, or discriminatory.
You will not do anything that could disable, overburden, or impair the proper working of The Organization, such as a denial of service attack.
You will not facilitate or encourage any violations of this Statement.
You hereby affirm that nobody has solicited you or enticed you to register against my will.
You understand that if you decide to join, you will be joining a private association to build a base of leads that you can use for any home-based business the association may join and/or any legal businesses or opportunities (other than those of a sexually explicit nature or otherwise objectionable nature) you wish to promote.
You have NOT been led to believe that this activity is an investment activity, franchise, or employment opportunity.
You affirm that you are not an employee or official of any government agency, nor are you acting on behalf of or collecting information for or on behalf of any government agency.
You affirm that you are not an employee, by contract or otherwise, of any media or research company, and you are not reading any of the pages in order to collect information for someone else.

The Organization users provide their real names and information, and we need your help to keep it that way. Here are some commitments you make to us relating to registering and maintaining the security of your account:

You will not provide any false personal information on our website, or create an account for anyone other than yourself without permission.
You will keep your contact information accurate and up-to-date.
You will not share your password, let anyone else access your account, or do anything else that might jeopardize the security of your account.
You will not transfer your account to anyone without first getting our written permission.
If you select a username for your account we reserve the right to remove or reclaim it if we believe it to be appropriate (such as when a trademark owner complains about a username that does not closely relate to a user’s actual name).

We respect other people’s rights, and expect you to do the same

You will not post content or take any action on our website that infringes or violates someone else’s rights or otherwise violates the law.
We can remove any content or information you post on our website if we believe that it violates these Terms And Conditions.
If we remove your content for infringing someone else’s copyright, and you believe we removed it by mistake, we will provide you with an email stating why.
If you repeatedly infringe other people’s intellectual property rights, we will disable your account when appropriate.
You will not use our copyrights or trademarks (including The Organization and The Organization logo), or any confusingly similar marks, without our written permission.
If you collect information from users, you will: obtain their consent, make it clear you (and not The Organization) are the one collecting their information, and post a Privacy Policy explaining what information you collect and how you will use it.
You will not post anyone’s identification documents or sensitive financial information on our website.

Payment Information and Policies:

The Organization utilizes several wallet resources to process payments and withdrawals. You can select the available resource of your choice to process your payments and withdrawals. The Organization will provide the transaction details and a link to the resource you choose to complete your transaction. You will have a copy of your transaction history in your account wallet.

Refund Policy:

The Organization provides various products and services on our website. Refunds will only be given under the following circumstances:

If someone made a fraudulent payment utilizing your information.
If you did not access any of the features of the product or service during the course of the membership cycle.
If you do not have a history of requesting refunds after utilizing the site’s membership features.
If you have registered for an event or function of The Organization, no refunds will be issued if we have removed seating from availability.

When you make payments through The Organization, you agree to these Payment Terms

Making Purchases:

When you confirm a transaction on our website, you agree to be bound by and pay for that transaction.
Pay attention to the details of the transaction, because your total price may include taxes, fees, and shipping costs, which you are responsible for paying.
Don’t commit to a transaction unless you are ready to pay, because all sales are final.
If you order something that becomes unavailable before it can be provided to you, your only remedy is to receive a refund of your purchase price.
You may be presented with additional terms related to a specific purchase before you confirm the transaction (such as shipping terms for tangible goods). Those additional terms will also govern that transaction.
WE MAKE NO WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO ANY PRODUCTS OR SERVICES SOLD ON OR THROUGH our website.
You understand that any suggestions of how much can possibly be earned with The Organization does not constitute a promise that any specific individual will achieve any particular level of earnings. You further understand that there are no earnings guarantees and any monies may be lost.

Payment Sources:
We want to make payments convenient, so we allow you to make payments using a number of different payment processing resources.
When you provide a payment source to us, you confirm that you are permitted to use that payment source. You also authorize us to collect and store it, along with other related transaction information.
When you make a payment, you authorize us (and our designated payment processor) to charge the full amount to the payment source you designate for the transaction.
If you pay by credit or debit card we may obtain a pre-approval from the issuer of the card for an amount up to the amount of the purchase. We will bill your card at the time of purchase or shortly thereafter. If you cancel a transaction before completion, that pre-approval may result in your funds not otherwise being immediately available.
If you pay by debit card and your payment results in an overdraft or other fee from your bank, you alone are responsible for that fee.

Actions We May Take

As part of our effort to keep The Organization safe, we may take certain actions to reduce liability for users and us.

We may make any inquiries that we consider necessary, either directly or through third parties, concerning your identity and creditworthiness.
We may cancel any transaction if we believe the transaction violates these Payments Terms or the Statement of Terms & Conditions, or we believe doing so may prevent financial loss.
We may place a delay on a payment for a period of time, limit payment sources for a transaction, limit your ability to make a payment or deactivate your account if we believe doing so may prevent financial loss.
We may contact your payment source issuer, law enforcement, or impacted third parties (including other users) and share details of any payments you are associated with if we believe doing so may prevent financial loss or a violation of law.
We may cancel any credits transferred, assigned, or sold in violation of these Payments Terms or the Statement of Rights and Responsibilities.
The Organization service is provided on an as-is basis. No guarantees or warranties are provided that the service will be available at any particular times or that it will satisfy any particular quality expectations. The owners and managers of The Organization are held harmless in respect of any failure or degradation of service.

Disputes and Reversals

If you believe that an unauthorized or otherwise problematic transaction has taken place under your account, you agree to notify us immediately, so that we may take action to prevent financial loss.
To the fullest extent permitted by law, you waive all claims against us related to payments unless you submit the claim to us within 30 days after the charge.
You are responsible for and agree to reimburse us for all reversals, charge-backs, claims, fees, fines, penalties and other liability incurred by us (including costs and related expenses) that were caused by or arising out of payments that you authorized or accepted.
If you enter into a transaction with a third party and have a dispute over the goods or services you purchased we have no liability for such goods or services. Our only involvement with regard to such transaction is as a payment agent.
We may intervene in disputes between users concerning payments but have no obligation to do so.
Your only remedy for a technical failure or interruption of service is to request that your transaction be completed at a later time.

 

Notices and Amendments to these Payments Terms

We may provide notices to you by posting them on our website, or by sending them to an email address or street address that you previously provided to us. Website and email notices shall be considered received by you within 24 hours of the time posted or sent; notices by mail shall be considered received within three business days of the time sent.
Except as otherwise stated, you must send notices to us relating to payments and these Payment Terms by postal mail to: The Organization’s address listed on the website.
The Payment Terms in place at the time you confirm a transaction will govern that transaction.
We may change these Payment Terms, in whole or in part, even though the changes may affect accumulated credits.

Other

With the involvement of a parent or guardian. You should review these Payment Terms with a parent or guardian to make sure that you both understand them.
“Us,” “we,” “our,” “claim” and “The Organization” mean the same as they do in the Terms & Conditions.
Some countries may restrict or prohibit your ability to make payments through our website. Nothing in these Payments Terms should be read to override or circumvent any such foreign laws.

Disputes

You will resolve any claim, cause of action or dispute (“claim”) you have with us arising out of or relating to these Terms and Conditions to the counsel named in the legal section of our website, as well as any claim that might arise between you and us, without regard to conflict of law provisions. You agree to submit to the personal jurisdiction of the courts for the purpose of litigating all such claims.
If anyone brings a claim against us related to your actions, content or information on The Organization, you will indemnify and hold us harmless from and against all damages, losses, and expenses of any kind (including reasonable legal fees and costs) related to such claim.
WE TRY TO KEEP The Organization UP, BUG-FREE, AND SAFE, BUT YOU USE IT AT YOUR OWN RISK. WE ARE PROVIDING The Organization “AS IS” WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT. WE DO NOT GUARANTEE THAT The Organization WILL BE SAFE OR SECURE. The Organization IS NOT RESPONSIBLE FOR THE ACTIONS, CONTENT, INFORMATION, OR DATA OF THIRD PARTIES, AND YOU RELEASE US, OUR DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, AND AGENTS FROM ANY CLAIMS AND DAMAGES, KNOWN AND UNKNOWN, ARISING OUT OF OR IN ANY WAY CONNECTED WITH ANY CLAIM YOU HAVE AGAINST ANY SUCH THIRD PARTIES. WE WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ANY LOST PROFITS OR OTHER CONSEQUENTIAL, SPECIAL, INDIRECT, OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THESE TERMS AND CONDITIONS FOR The Organization, EVEN IF WE HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. OUR AGGREGATE LIABILITY ARISING OUT OF THESE TERMS AND CONDITIONS FOR The Organization WILL NOT EXCEED THE GREATER OF ONE HUNDRED DOLLARS ($100) OR THE AMOUNT YOU HAVE PAID US IN THE PAST TWELVE MONTHS. APPLICABLE LAW MAY NOT ALLOW THE LIMITATION OR EXCLUSION OF LIABILITY OR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. IN SUCH CASES, The Organization LIABILITY WILL BE LIMITED TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.
We strive to create a global community with consistent standards for everyone, but we also strive to respect local laws. The following provisions apply to users globally:
You consent to having your personal data transferred to and processed in the Globally.
If you are located in a country embargoed by the United States, or are on the U.S. Treasury Department’s list of Specially Designated Nationals you will not engage in commercial activities on The Organization (such as advertising or payments) or operate a platform application or website.

Definitions

By “The Organization” we mean the features and services we make available, including through (a) our website and any other Organization branded or co-branded websites (including sub-domains, international versions, widgets, and mobile versions); (b) our platform; and (c) other media, software (such as a toolbar), devices, or networks now existing or later developed.
By “us,” “we” and “our” we mean The Organization., or The Organization Worldwide.
By “platform” we mean a set of APIs and services that enable applications, developers, operators or services, including Connect and RSS feeds, to retrieve data from The Organization or provide data to us.
By “information” we mean facts and other information about you, including actions you take.
By “content” we mean anything you post on The Organization that would not be included in the definition of “information.”
By “data” we mean content and information that third parties can retrieve from The Organization or provide to The Organization through platform.
By “post” we mean post on The Organization or otherwise make available to us (such as by using an application).
By “use” we mean use, copy, publicly perform or display, distribute, modify, translate, and create derivative works of.
By “active registered user” we mean a user who has logged into The Organization at least once in the previous 90 days.
By “application” we mean any application or website (including Connect sites) that uses or accesses our platform, as well as anything else that receives data.

This Statement makes up the entire agreement between the parties regarding The Organization, and supersedes any prior agreements.

If any portion of this Statement is found to be unenforceable, the remaining portion will remain in full force and effect.
If we fail to enforce any of these Terms and Conditions, it will not be considered a waiver.
Any amendment to or waiver of this Statement must be made in writing and signed by us.
You will not transfer any of your rights or obligations under this Statement to anyone else without our consent.
All of our rights and obligations under this Statement are freely assignable by us in connection with a merger, acquisition, or sale of assets, or by operation of law or otherwise.
Nothing in this Statement shall prevent us from complying with the law.
This Statement does not confer any third party beneficiary rights.

Advertisements

ระดับชั้นความลับ

การเก็บหนังสือ
   แบ่งประเภทการเก็บออกเป็น 3 ประเภท คือ การเก็บระหว่างปฏิบัติ การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ และการเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว
   การเก็บระหว่างปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าของเรื่อง
   การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่จำเป็นจะต้องใช้ในการตรวจสอบเป็นประจำ ไม่สะดวกในการส่งไปเก็บยังหน่วยเก็บของส่วนราชการตามระเบียบสารบรรณ ให้เจ้าของเรื่องเก็บเป็นเอกเทศ
   การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว และไม่มีอะไรที่จะต้องปฏิบัติต่อไปอีก การเก็บหนังสือประเภทนี้เป็นการเก็บไว้เพื่อรอการทำลายและความถี่ในการนำมาใช้งานมีไม่มากนัก และเพื่อเป็นการลดภาระของเจ้าของเรื่องผู้ปฏิบัติให้มีเวลาทำเรื่องที่ยังไม่สิ้นกระแสการดำเนินการ และเพื่อให้มีหน่วยที่ทำหน้าที่เรื่องนี้โดยเฉพาะ ระเบียบงานสารบรรณจึงกำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์เก็บ หรือหน่วยเก็บกลางเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบงานด้านนี้ให้แก่หน่วยงานในสังกัด 

   อายุการเก็บหนังสือ
   ระเบียบงานสารบรรณได้กำหนดอายุการเก็บหนังสือไว้ว่า โดยปกติให้เก็บหนังสือต่าง ๆ ไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี เว้นแต่หนังสือดังต่อไปนี้
1.หนังสือต้องสงวนเป็นความลับ ให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
2.หนังสือที่เป็นหลักฐานทางอรรถคดี สำนวนของศาลหรือของพนักงานสอบสวนหรือหนังสืออื่นใดที่ได้มีกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนกำหนดไว้เป็นพิเศษแล้ว การเก็บให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนว่าด้วยการนั้น
3.หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี สถิติ หลักฐานหรือเรื่องที่ต้องใช้สำหรับศึกษาค้นคว้า หรือหนังสืออื่นในลักษณะเดียวกัน ให้เก็บไว้เป็นหลักฐานทางราชการตลอดไป หรือตามที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรกำหนด
4.หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จาก  ที่อื่นให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี
5.หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี
6.หนังสือที่เกี่ยวกับการเงินซึ่งมิใช่เอกสารสิทธิ โดยปกติหนังสือทางการเงินต้องเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี บางกรณีหรือบางเรื่องแม้จะครบกำหนด 10 ปีแล้ว อาจจะยังไม่สามารถขอทำลายได้ เนื่องจากยังต้องเก็บไว้เพื่อรอการตรวจสอบหรือเก็บไว้เป็นหลักฐาน อย่างไรก็ตาม  ในกรณีหนังสือที่เกี่ยวกับการเงินซึ่งมิใช่เอกสารสิทธิ หากเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นต้องเก็บไว้ถึง 10 ปี ให้ทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอทำลายได้

การยืม
   การยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้ว มีหลักเกณฑ์ให้ปฏิบัติดังนี้
1.ผู้ยืมจะต้องแจ้งให้ทราบว่า เรื่องที่ยืมนั้นจะนำไปใช้ในราชการใด
2.ผู้ยืมจะต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่เก็บ แล้วลงชื่อรับเรื่องที่ยืมไว้ในบัตรยืมหนังสือและเจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานการยืม เรียงลำดับ วันที่ เดือน ปี ไว้เพื่อติดตาม  ทวงถาม ส่วนบัตรยืมหนังสือนั้นให้เก็บไว้แทนหนังสือที่ถูกยืมไป
3.การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไปหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
4.การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไปหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
5.ห้ามมิให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือ เว้นแต่จะให้ดู หรือคัดลอกหนังสือ ทั้งนี้ จะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไปหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อน

การทำลายหนังสือ
   หนังสือราชการที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน และเก็บไว้จนครบอายุการเก็บตามที่ระเบียบสารบรรณกำหนดแล้ว เพื่อมิให้เป็นภาระแก่ส่วนราชการ จำเป็นต้องนำออกไปทำลายเพื่อช่วยให้ส่วนราชการต่าง ๆ มีสถานที่เก็บหนังสือได้ต่อไป
   ขั้นตอนการทำลายหนังสือ
1.ภายใน 60 วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือ สำรวจที่ครบกำหนดอายุการเก็บในปีนั้น ไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เก็บไว้เองหรือที่ฝากเก็บไว้ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร แล้วจัดทำบัญชีหนังสือขอทำลายเสนอหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ
2.ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอีกอย่างน้อยสองคน โดยปกติให้แต่งตั้งจากข้าราชการ ตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป คณะกรรมการทำลายหนังสือมีหน้าที่ ดังนี้
    2.1 พิจารณาหนังสือที่จะขอทำลายตามบัญชีหนังสือขอทำลาย  หนังสือที่จะทำลายได้ต้องครบอายุการเก็บแล้วตามประเภทของหนังสือนั้น ๆ ถ้าเป็นหนังสือที่มีอายุการเก็บยังไม่ครบกำหนด ต้องเก็บไว้ให้ครบอายุเสียก่อน
    2.2 กรณีที่หนังสือนั้นครบอายุการเก็บแล้ว และคณะกรรมการมีความเห็นว่า หนังสือนั้นยังไม่ควรทำลาย และควรจะขยายเวลาการจัดเก็บไว้ ให้ลงความเห็นว่า จะขยายเวลาการเก็บไว้ถึงเมื่อใด ในช่อง “การพิจารณา” ของบัญชีหนังสือขอทำลาย แล้วให้แก้ไขอายุการเก็บในตรากำหนดเก็บหนังสือ โดยให้ประธานกรรมการทำลายหนังสือลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไข
    2.3 ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่า หนังสือเรื่องใดควรทำลาย ให้กรอกเครื่องหมายกากบาท ลงในช่อง “การพิจารณา”
    2.4 เสนอรายงานผลการพิจารณา พร้อมกับบันทึกความเห็นแย้งของคณะกรรมการ(ถ้ามี)ต่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณาสั่งการ
    2.5 ควบคุมการทำลายหนังสือซึ่งผู้มีอำนาจอนุมัติให้ทำลายได้แล้ว
    2.6 ทำบันทึกลงนามร่วมกันรายงานให้ผู้มีอำนาจอนุมัติทราบว่า ได้ทำลายหนังสือแล้ว

      วิธีการทำลายหนังสือ
1. โดยการเผา
2. โดยวิธีอื่นที่จะไม่ให้หนังสือนั้นอ่านเป็นเรื่องได้ ซึ่งอาจทำได้หลายวิธี เช่น ฉีกเป็นชิ้นเล็ก ๆ หรือเข้าเครื่องย่อย หั่นเป็นฝอย ตัด หรือ ต้ม เป็นต้น

ระดับชั้นความลับ

“ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖” ได้ให้คำจำกัดความ “หนังสือราชการ” ไว้ว่า เป็นเอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ เช่น หนังสือที่กระทรวงต่างประเทศมีไปถึงทำเนียบรัฐบาล มีไปถึงที่ปรึกษานายกฯ หรือไปถึงหน่วยงานซึ่งมิใช่เป็นของราชการก็ตาม หนังสือนี้ยังแบ่งออกเป็น ๖ ชนิด เช่น หนังสือภายนอก หนังสือภายในและหนังสือสั่งการ เป็นอาทิ ที่เราเห็นกันอยู่บ่อย ๆ ปั๊มตราครุฑบ้าง ไม่ได้ปั๊มบ้าง นั่นขึ้นอยู่ว่าเอกสารนั้นเป็นแบบพิธีการมากน้อยอย่างไรนั่นเอง

หนังสือที่ต้องการให้มีการปฏิบัติรวดเร็วทันใจเป็นพิเศษตั้งแต่การจัดส่งและการดำเนินการทางสารบรรณ ต้องประทับตราความรวดเร็ว ซึ่งแบ่งเป็น ๓ ประเภท หรือ ๓ ความเร็ว คือ

“ด่วนที่สุด” ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติทันทีที่ได้รับหนังสือนั้นกรณีนี้อาจยกตัวอย่างเรื่องน้ำท่วมปักษ์ใต้ กระทรวงมหาดไทยก็ต้องสั่งการให้ส่วนราชการช่วยเหลือประชาชนอย่างด่วนที่สุด

“ด่วนมาก”
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว

“ด่วน” ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทำได้

ชั้นความเร็ว จะถูกระบุด้วยตัวอักษรสีแดงขนาดไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์โป้ง (ชื่อเรียกตัวพิมพ์แบบหนึ่ง) ๓๒ พอยต์ ให้เห็นชัดเจนบนหนังสือและบนซอง โดยมากบนหนังสือมักจะอยู่ส่วนบนสุดด้านซ้ายมือ (หรือขวามือของครุฑ) ในกรณีที่ต้องการให้หนังสือส่งถึงผู้รับภายในเวลาที่กำหนด ให้ระบุคำว่า “ด่วนภายใน…” แล้วลงวัน เดือน ปี และกำหนดเวลาที่ต้องการให้หนังสือนั้นถึงผู้รับต่อท้าย

ชั้นความเร็วคงไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ “ซองคำถาม” เห็นหนังสือราชการประทับตรา “ด่วน” กันเป็นปกติวิสัย นี่แสดงว่าข้าราชการบ้านเราถนัด “ปฏิบัติหน้าที่เร็วกว่าปกติเท่าที่จะทำได้” อยู่แล้ว

หนังสือหรือเอกสารที่กล่าวมานั้นจะมีทั้งที่เป็นเอกสารทั่วไป และเอกสารจัดอยู่ในขั้นลับ เป็นความลับทางราชการที่ต้องให้การพิทักษ์รักษา ป้องกันมิให้ผู้ไม่มีอำนาจหน้าที่ได้ล่วงรู้หรือเข้าถึงเอกสารนั้น ซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติต่อเอกสารลับชั้นต่าง ๆ ต้องให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

แล้วใครล่ะ จะเป็นผู้มีอำนาจกำหนดชั้นเอกสารลับ

“ลับที่สุด” ผู้มีอำนาจกำหนดชั้นความลับนี้ ได้แก่ ข้าราชการตั้งแต่ตำแหน่งหรือเทียบเท่าตำแหน่งดังต่อไปนี้ขึ้นไปอธิบดี หัวหน้าคณะทูต ผู้ช่วยทูตทหาร ผู้บัญชาการตำรวจหัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการทั้งสามเหล่าทัพ

“ลับมาก” ผู้มีอำนาจกำหนดชั้นความลับนี้ ได้แก่ ข้าราชการตั้งแต่ตำแหน่งหรือเทียบเท่าตำแหน่งดังต่อไปนี้ขึ้นไปหัวหน้ากอง ผู้บังคับการกรม ผู้บังคับหมวดเรือ ผู้บังคับการกองบิน และหัวหน้าหน่วยราชการอิสระ ซึ่งมีตำแหน่งชั้นหัวหน้าแผนก ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับการเรือชั้นสาม และผู้บังคับหมวดบิน

“ลับ” และ “ปกปิด” ข้าราชการตำแหน่งหรือเทียบเท่าตำแหน่งต่อไปนี้ขึ้นไปเป็นผู้มีอำนาจกำหนดชั้นความลับนี้ คือ หัวหน้าแผนก ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับการเรือชั้นสาม และผู้บังคับหมวดบิน

วิธีการกำหนดชั้นความลับก็ต้องพิจารณาจากความสำคัญในเอกสารนั้นเป็นหลัก ยกตัวอย่างเช่น โผแต่งตั้งบิ๊กต่าง ๆ อาจได้รับการพิจารณาประทับ “ลับมาก” ขณะที่ตารางฝึกนักเรียนรบพิเศษ UDT ถูกประทับตรา “ลับ”

เอกสารลับโดยปกติต้องประทับหรือเขียนตัวอักษรตามชั้นความลับที่กึ่งกลางหน้ากระดาษทั้งด้านบนและด้านล่างของทุกหน้าเอกสารลับนั้น ตัวอักษรต้องใหญ่โตสีเห็นเด่นชัดกว่าธรรมดา

ชั้นความลับไม่ได้ใช้เฉพาะกับเอกสารเท่านั้น ภาพเขียนแผนที่ แผนภูมิ แถบบันทึก ฟิล์ม ภาพยนตร์ ไมโครฟิล์ม ฯลฯ ก็ต้องมีมาตรการพิทักษ์รักษาด้วยถ้าจัดเป็นความลับของราชการ

ข้อสอบ 99

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ คำว่า “งานสารบรรณ” ในที่นี้หมายความว่าอย่างไรก.งานรับ-ส่งและเก็บรักษาหนังสือ             ข.งานร่าง-เขียนและพิมพ์หนังสือ
ค.งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร*     ง.งานที่เกี่ยวกับงานทะเบียนเอกสาร 2.ระเบียบงานสารบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเริ่มใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใดก.1 มิถุนายน 2516                            ข.1 มิถุนายน 2526*
ค.1 ตุลาคม 2526                               ง.1 ธันวาคม 2527

3.หนังสือราชการคืออะไรก.เอกสารทุกชนิดที่พิมพ์ถูกต้องตามกฎหมาย
ข.เอกสารที่เป็นหลักฐานในทางราชการ*
ค.เอกสารที่มีไปถึงผู้ดำรงตำแหน่งในราชการ
ง.เอกสารที่ทางราชการเป็นเจ้าของ 4.งานสารบรรณมีประโยชน์ต่อราชการอย่างไรก.ทำให้งานสะดวก รวดเร็ว                             ข.ประหยัดแรงงานและเวลา
ค.ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูง         ง.ถูกทุกข้อ *5.ลักษณะในข้อใดที่เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานสารบรรณก.มีความรู้ภาษาไทย                                        ข.มีความสุขุม ละเอียด รอบคอบ
ค.ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง            ง.ถูกทั้ง ก. ข. และค. ประกอบกัน *6.หนังสือที่มีไปมา ระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงบุคคลภายนอก จัดเป็นหนังสือประเภทใดก.หนังสือภายนอก*                          ข.หนังสือภายใน
ค.หนังสือประทับตรา                       ง.หนังสือประชาสัมพันธ์ 7.ข้อใดต่อไปนี้อาจไม่มีในหนังสือราชการก. เรื่อง                                             ข.วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ  ค.คำขึ้นต้นและคำลงท้าย                  ง.อ้างถึงและสิ่งที่ส่งมาด้วย* 8.หนังสือภายในเป็นหนังสืออย่างไรก.ติดต่อภายในกระทรวงเดียวกัน       ข.ติดต่อภายในกรมเดียวกัน
ค.ติดต่อภายในจังหวัดเดียวกัน           ง.ถูกทั้งข้อ ก.  ข.  และ ค. *9.หนังสือภายนอกกับหนังสือภายในต่างกันในข้อใดก.แบบฟอร์ม*                                   ข.การเก็บหนังสือ   ค.ผู้ส่งและผู้รับ                                 ง.การลงทะเบียนรับ-ส่ง

10.หนังสือทีใช้ประทับตราใช้ในกรณีใดบ้าง

ก.ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม          ข.การเตือนเรื่องที่ค้าง
ค.ส่งสิ่งของ เอกสาร สำเนา               ง.ถูกทั้งข้อ ก.  ข.   และ ค. *

11.ข้อใดเป็นลักษณะของหนังสือภายใน

ก.หนังสือที่ส่งไปโดยไม่บรรจุซอง
ข.หนังสือที่มีไปมา ระหว่างส่วนราชการต่างกระทรวง
ค.หนังสือติดต่อระหว่างบุคคลภายนอกด้วยกัน
ง.ไม่มีข้อถูก *

12.หนังสือประทับตราใช้กระดาษชนิดใด

ก.ใช้กระดาษตราครุฑ*                     ข.ใช้กระดาษบันทึก
ค.ใช้ประดาษอัดสำเนา                      ง.ไม่มีข้อกำหนดแน่นอน

13.แถลงการณ์ เป็นหนังสือประเภทใด

ก.ประทับตรา    ข.สั่งการ    ค.ประชาสัมพันธ์ *    ง.เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้น

จงพิจารณาตัวเลือกต่อไป แล้วใช้ตอบคำถามตั้งแต่ ข้อ 14 ถึง 17

ก.แถลงการณ์                  ข.ข้อบังคับ
ค.คำสั่ง                          ง.ไม่ใช่ทั้ง ก.  ข.  และค.

14.บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดให้ใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย* ข

15.บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของทางราชการ หรือเหตุการณ์ หรือกรณีใดๆ ให้ทราบชัดเจน* ก

16.บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย* ค

17.บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบทั่วกัน* ง
18.หนังสือราชการที่มีคำว่า “ด่วนมาก” ผู้มีหน้าที่ดำเนินการจะต้องปฏิบัติอย่างไร

     ก.ปฏิบัติตามกำหนดเวลา           ข.ปฏิบัติโดยเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทำได้
     ค.ปฏิบัติโดยเร็ว*                        ง.ปฏิบัติทันที

19.วันเดือน ปี ที่ออกหนังสือในหนังสือประทับตรา ให้พิมพ์ไว้ตรงส่วนไหนในหนังสือ

ก.ใต้รูปครุฑ    

ข.ได้ชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก  *

ค.ไม่มีการลงวัน เดือนปี ในหนังสือชนิดนี้

ง .ผิดทุกข้อ

20.หนังสือประทับตราจะมีความสมบูรณ์พร้อมที่จะส่งออกได้ จะต้อง…

ก.ประทับตราให้ถูกที่สุด                    ข.ระบุตัวผู้รับให้ชัดเจน   

ค.มีคำว่าหนังสือประทับตรา              ง.มีผู้ลงชื่อกำกับตราที่ประทับตามระเบียบ*

 21.รายงานการประชุมจัดอยู่ในหนังสือราชการชนิดใด

ก.หนังสือภายใน                              ข.หนังสือสั่งการ   

ค.หนังสือประชาสัมพันธ์                

ง.หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ*

22.หนังสือประทับตรา ผู้ใดมีอำนาจในการลงชื่อกำกับ

ก.เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ขึ้นไป                ข.หัวหน้าแผนก
ค.หัวหน้าฝ่าย                                    ง.หัวหน้ากองหรือผู้ได้รับมอบหมาย*

23.หนังสือราชการที่มีคำว่า “ด่วน”ผู้มีหน้าที่ดำเนินการจะต้องปฏิบัติอย่างไร

ก.ปฏิบัติเร็วที่สุด                                   ข.ปฏิบัติโดยเร็ว
ค.ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทำได้  *    ง.ปฏิบัติเร็วตามกำหนดเวลา

24.ตามระเบียบงานสารบรรณ หนังสือราชการที่จัดทำขึ้นจะต้องทำ……..อย่างน้อย 1 ฉบับ

ก.สำเนาต้นฉบับ                               ข.สำเนาคู่ฉบับ*

ค.สำเนาซ้ำฉบับ                                ง.ไม่ใช่ทั้ง ก. ข. และ ค.

25.หนังสือต่อไปนี้ มีหนังสือประเภทใดที่ต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป

ก.หนังสือที่เกี่ยวกับความลับ                  ข.หนังสือที่มีหลักฐานการโต้ตอบ

ค.หนังสือที่เกี่ยวกับสถิติ หลักฐาน*        ง.หนังสือสำนวนการสอบสวน

26.การเซ็นชื่อรับรองสำเนาหนังสือ ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับใดขึ้นไปเป็นผู้ลงนามรับรองที่ชอบด้วยระเบียบงานสารบรรณ

ก.ระดับ 2*     ข.ระดับ 3       ค.ระดับ 4       ง.ระดับ 5

27.การพิมพ์ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องที่ออกหนังสือให้พิมพ์ไว้ส่วนใดของหนังสือราชการ

ก.ริมกระดาษด้านบนขวา                  ข.ริมกระดาษด้านบนซ้าย

ค.ริมกระดาษด้านล่างซ้าย*                 ง.กลางหน้ากระดาษด้านบนสุด

28.หนังสือราชการที่เป็นต้นฉบับ (ตัวจริง) จะมีรูปครุฑไว้ตรงส่วนใดของหนังสือ

ก.ด้านบนขวา                                                 ข.ด้านล่างซ้าย         

ค.กลางหน้ากระดาษด้านบนสุด*          ง.ตรงส่วนใดก็ได้ขอให้เห็นเด่นชัด

29.การพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่องนั้น ให้พิมพ์ไว้ตรงส่วนไหน

ก.มุมกระดาษด้านล่างขวา                     ข.กลางหน้ากระดาษด้านบนขวา

ค.ใต้ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง *        ง.ตรงไหนก็ได้

30.ตั้งแต่ข้อ 30 ถึง 33 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจ่าหน้าซองหนังสือราชการ ให้พิจารณาว่าข้อความที่กล่าวในแต่ละข้อนั้น หากจะเขียนหรือพิมพ์ลงบนหน้าซองจะต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงส่วนใดของซอง โดยยึดคำตอบจากตัวเลือกต่อไปนี้

ก.ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ด้านบนซ้าย

ข.ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงกลางด้านบน

ค.ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ด้านล่างซ้าย

ง.ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงกลางซอง

30.เลขที่หนังสือออก* ก

31.คำขึ้นต้น ชื่อผู้รับ* ง

32.ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง* ค

33.ด่วนมาก* ข

34.การเก็บหนังสือราชการปกติจะต้องเก็บรักษาไว้กี่ปี

ก.5 ปี           ข.10 ปี          *        ค.15 ปี                   ง.20 ปี

35.ข้อความที่บันทึกในรายงานการประชุมมักเริ่มต้นด้วยอะไร

ก.ประธานกล่าวเปิดประชุม*

ข.บอกเรื่องที่จะประชุม

ค.การรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน

ง.การอ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

36.ข้อความสุดท้ายของรายงานการประชุมควรจะเป็นอะไร

ก.เวลาเลิกประชุม

ข.ผู้จดรายงานการประชุม*

ค.ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ง.วัน เดือน ปี และสถานที่ประชุม

37.หนังสือราชการที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติด แบ่งเป็นกี่ประเภท

ก.4     ข.3*   ค.2     ง.ประเภทเดียว

38.การเขียนหรือพิมพ์ (หรือประทับตรา) คำว่าด่วน หรือด่วนมาก จะต้องเขียนหรือพิมพ์ (หรือประทับตรา) ไว้ตรงส่วนใดของหนังสือ

ก.ท้ายหนังสือ                                ข.ให้เห็นได้ชัด*    

ค.บนหัวหนังสือ                            ง.ตรงไหนก็ได้

39.การร่างหนังสือราชการต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ หลายเรื่อง เรื่องใดต่อไปนี้จำเป็นน้อยมาก

ก.แบบฟอร์ม*          ข.ใจความ               ค.วรรคตอน    ง.ตัวสะกดการันต์

40.ข้อใดอาจช่วยให้หนังสือราชการมีใจความแจ่มชัด

ก.การใช้ภาษาที่ง่าย สั้น แต่ได้ใจความดี

ข.การแยกแยะใจความออกเป็นข้อๆ หรือตอนๆ

ค.การเท้าความถึงเรื่องที่เคยติดต่อกันมา

ง.ถูกทั้ง ก.  ข.  และ ค.*

41.ข้อใดใน 4 ข้อต่อไปนี้ ให้ปฏิบัติเป็นรายการสุดท้ายในการรับหนังสือ

ก.ลงทะเบียนรับหนังสือ                    ข.ประทับตรารับหนังสือ

ค.เปิดผนึกซองและตรวจเอกสาร       ง.ส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ*

42.การร่างหนังสือคืออะไร

ก.การพิมพ์หรือเขียนอย่างย่อๆ

ข.การกำหนดโครงร่างหนังสืออย่างคร่าวๆ

ค.การเขียนหนังสือด้วยลายมือของตนเอง

ง.การเรียบเรียงชั้นต้นตามเรื่องที่ต้องการติดต่อ*

43.เหตุใดจึงต้องให้มีการร่างหนังสือก่อนพิมพ์

ก.ต้องการให้เจ้าของเรื่องได้เห็นต้นร่างก่อน

ข.ต้องการดูว่าใจความจะยาวหรือสั้นเพียงใด

ค.ต้องการให้ผู้ร่างหนังสือมีงานทำและร่างหนังสือด้วยความระมัดระวัง

ง.ต้องการให้มีการตรวจแก้ให้เหมาะสมตามระเบียบแบบแผนก่อน*

44.การเสนอหนังสือคืออะไร

ก.การนำหนังสือไปส่งให้ผู้รับ

ข.การส่งหนังสือออกจากส่วนราชการ

ค.การสรุปใจความสำคัญในหนังสือเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

ง.การนำหนังสือที่ดำเนินการชั้นเจ้าหน้าที่แล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชา*

45.การเสนอหนังสือที่ดีควรปฏิบัติอย่างไร

ก.ต้องเสนอเรื่องที่ไม่มีปัญหาก่อนเสมอ

ข.ต้องเสนอเรื่องสำคัญก่อนเรื่องอื่นๆ

ค.ต้องแยกเรื่องเสนอเป็นประเภทๆ ไป*

ง.ต้องเรียงลำดับเรื่องเสนอก่อน-หลัง ตามวัน เดือน ปี ที่ได้รับ

46.ภาพข้างล่างนี้คืออะไร

                       (ชื่อส่วนราชการ)

เลขรับ……………………………..

วันที่……………………………….

เวลา……………………………….

ก.ใบรับหนังสือ                                      ข.ทะเบียนหนังสือรับ

ค.ตราประทับสำหรับลงรับหนังสือ*       ง.ตราประทับสำหรับส่งหนังสือ

47.ข้อใดไม่มีกำหนดไว้ในทะเบียนงานสารบรรณ

ก.ทะเบียนรับ                                    ข.ทะเบียนจ่าย*

ค.ทะเบียนส่ง                                     ง.ทะเบียนเก็บ

48.ตามที่ได้มีช่อง “การปฏิบัติ” ไว้ในทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือนั้น เพื่อประโยชน์อะไร

ก.เพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นใครเป็นผู้ส่งมา

ข.เพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นจะต้องส่งไปที่ไหน

ค.เพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นควรจะต้องปฏิบัติอย่างไร

ง.เพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นได้มีการปฏิบัติการไปแล้วเพียงใด*

49.ซองหนังสือราชการมีกี่ขนาด

ก.2              ข.3              ค.4*             ง.5

50.การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็น 3 อย่าง ข้อใดไม่ใช่วิธีการเก็บหนังสือ 1 ใน 3 อย่างดังกล่าว

ก.การเก็บก่อนปฏิบัติ*

ข.การเก็บระหว่างปฏิบัติ

ค.การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว

ง.การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

51.การเก็บหนังสือมีประโยชน์ต่อข้อใดมากที่สุด

ก.การค้นหา*                                   ข.การตรวจสอบ            

ค.การทำความสะอาดที่เก็บ            ง.ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

52.ใบรับหนังสือมีประโยชน์อย่างไร

ก.แสดงว่าหนังสือนั้นไม่สูญหาย

ข.แสดงว่าผู้รับได้รับหนังสือแล้ว

ค.เป็นหลักฐานว่าผู้ส่งได้ส่งหนังสือแล้ว

ง.เป็นหลักฐานว่าได้ส่งหนังสือและมีผู้รับหนังสือนั้นไปแล้ว*

53.หนังสือราชการประเภทใดอาจไม่ต้องทำสำเนาคู่ฉบับไว้ก็ได้

ก.หนังสือภายนอก                            ข.หนังสือภายใน

ค.หนังสือสั่งการ                                ง.หนังสือประทับตรา*

54.ในสำเนาคู่ฉบับควรมีลายมือชื่อบุคคลต่อไปนี้ ยกเว้นผู้ใดที่ไม่จำเป็นต้องมี

ก.ผู้ร่าง                   ข.ผู้พิมพ์        ค.ผู้สั่งพิมพ์*  ง.ผู้ตรวจ-ทาน

55.ข้อใดเรียงลำดับส่วนราชการจากใหญ่ไปหาเล็ก ได้ถูกต้อง

ก.กอง  แผนก  กรม  กระทรวง          ข.แผนก  กรม  กอง  กระทรวง

ค.กระทรวง  กอง  กรม  แผนก          ง.กระทรวง  กรม  กอง  แผนก*

56.การประทับตรารับหนังสือควรประทับตามที่ส่วนใดของหนังสือจึงจะถูกต้อง

ก.ที่มุมบนขวา*                                  ข.ที่มุมบนซ้าย

ค.ที่มุมล่างซ้าย                                   ง.ที่มุมล่างขวา

57.ข้อใดเรียงลำดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับหนังสือได้ถูกต้อง

ก.ลงทะเบียนรับ ประทับตรารับหนังสือ เปิดผนึกซองตรวจ

ข.ประทับตรารับหนังสือ ลงทะเบียนรับ เปิดผนึกซองตรวจ

ค.เปิดผนึก-ประทับตรารับ ลงทะเบียนรับ และตรวจ

ง.เปิดผนึก ตรวจ ประทับตรารับ ลงทะเบียนรับ*

58.การเปิดซองหนังสือราชการ ถ้ามีซองอีกชั้นหนึ่งอยู่ข้างใน แสดงว่าหนังสือนั้นต้องเป็นหนังสือประเภทใด

ก.หนังสือภายใน                               ข.หนังสือภายนอก

ค.หนังสือราชการด่วน                       ง.หนังสือราชการลับ*

59.หนังสือประทับตราต่างกับหนังสือภายนอกและหนังสือภายในในแง่ใด

ก.คำขึ้นต้น                                      ข.คำลงท้าย

ค.การลงชื่อ                                      ง.ทั้ง ก.  ข.  และ  ค.*

60.ตราที่ใช้ประทับในหนังสือประทับตราตามระเบียบงานสารบรรณกำหนดให้ใช้หมึกสีอะไร

ก.แดง*                  ข.ดำ             ค.น้ำเงิน        ง.เขียว

61.”ประกาศ ณ วันที่………” ใช้กับหนังสือสั่งการชนิดใด

ก.คำสั่ง                   ข.ระเบียบ       ค.ข้อบังคับ     ง.ถูกทั้ง ข.และ ค.*

62.บรรทัดสุดท้ายของหนังสือสั่งการทุกประเภทจะต้องเป็นข้อความที่ระบุอะไร

ก.วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ

ข.ชื่อส่วนราชการที่ออกหนังสือ

ค.ตำแหน่งของผู้มีอำนาจออกหนังสือ*

ง.ลายมือชื่อผู้มีอำนาจออกหนังสือ

63.ข้าราชการที่มีตำแหน่งยศทหารหรือตำรวจ ต้องพิมพ์ยศลงหน้าชื่อในวงเล็กใต้ลายเซ็นหรือไม่

ก.ไม่ต้องพิมพ์ยศ                              ข.พิมพ์ยศลงไปด้วย*

ค.พิมพ์หรือไม่พิมพ์ก็ได้                   ง.ไม่มีคำตอบถูก

64.การเขียนหนังสือราชการถึงพระภิกษุ-สามเณร ทั่วไป ใช้คำขึ้นต้นอย่างไร

ก.เรียน          ข.กราบเรียน             ค.ถึง             ง.นมัสการ*

65.ถ้าอธิบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ผู้ทำงานแทนเมื่อลงนามในหนังสือจะต้องใช้คำว่าอย่างไร

ก.ใช้ตำแหน่งของผู้ทำงานแทน         ข.ทำงานแทน

ค.รักษาราชการแทน *                        ง.ปฏิบัติราชการแทน

66.โทรศัพท์ โทรเลข หรือวิทยุใช้ในกรณีใด

ก.เรื่องเร่งด่วน                                   ข.เรื่องเกี่ยวกับความลับราชการ

ค.เรื่องเกี่ยวกับการเงิน                        ง.เรื่องที่สั่งด้วยหนังสือไม่ทัน*

67.ทำไมจึงต้องมีระเบียบงานสารบรรณ

ก.เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีระเบียบเป็นหลักปฏิบัติ*

ข.เพื่อความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชาในการควบคุมงาน

ค.เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนรู้เรื่องระเบียบงานสารบรรณ

ง.เพื่อให้ข้าราชการร่างและรับส่งหนังสือราชการได้ถูกต้อง

68.พระเจ้าแผ่นดินแต่งตัว ใช้ราชาศัพท์ว่าอย่างไร

ก.ทรงเครื่อง*                                    ข.แต่งพระองค์

ค.ทรงเครื่องใหญ่                              ง.ทรงพระสุคนธ์

69.พระภิกษุ สามเณร ป่วยใช้คำว่าอย่างไร

ก.ไม่สบาย     ข.ประชวร      ค.อาพาธ*     ง.ทรงพระประชวร

70.ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ตรงกับคำสามัญว่าอย่างไร

ก.เดินทาง      ข.ฟังเทศน์     ค.ทำบุญ*      ง.ไปวัด

71.พระฉาย ตรงกับคำสามัญว่าอย่างไร

ก. พระรูป       ข.กระจกส่อง*          ค.หวี            ง.ช้อนส้อม

72.นายกรัฐมนตรี ตาย คำที่ขีดเส้นใต้คำใดจึงจะถูกต้องตามราชาศัพท์

ก.ถึงแก่กรรม                                     ข.มรณกรรม

ค.อสัญกรรม *                                   ง.พิราลัย

73.อายุการเก็บหนังสือราชการโดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

ก.5 ปี           ข.10 ปี*        ค.15 ปี                   ง.ไม่มีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้

74.หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลักต้องปฏิบัติอย่างไร

ก.เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 15 ปี

ข.นำไปเก็บไว้ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ

ค.ให้ปฏิบัติตามระเบียบสารบรรณโดยเคร่งครัด

ง.ให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ*

75.การให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือราชการไปดู หรือคัดลอก ต้องได้รับอนุญาตจากใครก่อน

ก.เจ้าหน้าที่เก็บ                                 ข.ประจำแผนก

ค.หัวหน้าแผนก                                ง.หัวหน้ากองหรือผู้ได้รับมอบหมาย*

76.หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้เก็บไม่น้อยกว่ากี่ปี

ก.1 ปี*                   ข.1 ปี 6 เดือน          ค.2 ปี           ง.3 ปี

77.ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ยืมหนังสือราชการระหว่างส่วนราชการจะต้องเป็นผู้อยู่ในตำแหน่งระดับใดขึ้นไป

ก.หัวหน้าแผน      ข.หัวหน้าฝ่าย      ค.หัวหน้ากอง*        ง.รองอธิบดี

78.ถ้าปรากฏว่าหนังสือราชการที่เก็บไปสูญหายไป จะต้องปฏิบัติอย่างไร

ก.ติดต่อเจ้าของเรื่องเดิมเพื่อหาสำเนามาแทน*

ข.เรียกตัวผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องที่หายมาสอบถาม

ค.ปล่อยไปเลยแต่ให้หมายเหตุว่าเรื่องหาย

ง.ผิดทั้ง ก. ข.  และ ค.

79.การตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือให้ตั้งอย่างน้อยกี่คน

ก.2 คน                   ข.3 คน*        ค.4 คน                   ง.5 คน

80.ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการในตำแหน่งใด

ก.อธิบดี

ข.ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งเทียบเท่าอธิบดี

ค.ปลัดกระทรวง

ง.ถูกทั้ง ก. ข. และ ค.  แล้วแต่กรณี*

81.คณะกรรมการทำลายหนังสือจะต้องแต่งตั้งจากข้าราชการระดับใดขึ้นไป

ก.ระดับ 2       ข.ระดับ 3*     ค.ระดับ 4       ง.ระดับใดก็ได้

82.ผู้มีอำนาจอนุมัติการทำลายหนังสือราชการในส่วนภูมิภาคได้แก่ผู้ใด

ก.ปลัดจังหวัด                                    ข.อธิบดี

ค.รองผู้ว่าราชการจังหวัด                   ง.ผู้ว่าราชการจังหวัด*

83.ตราครุฑที่ใช้สำหรับเป็นแบบพิมพ์ในระเบียบงานสารบรรณขนาดใหญ่มีความสูงเท่าไร

ก.2.5 ซม.     ข.3.0 ซม.*    ค.3.5 ซม.     ง.4.0 ซม.

84.ขนาดตราครุฑที่ใช้ประทับแทนการลงชื่อต้องเป็นวงกลม 2 วงซ้อนกัน มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงนอกและวงในเท่าไร

ก. 3.5 ซม.  และ 2.5 ซม.                    ข. 4.0 ซม. และ 3.0 ซม.

ค. 4.5 ซม.และ 3.5 ซม. *                   ง.ขนาดพอเหมาะเท่าไรก็ได้

85.ตราครุฑมาตรฐานที่ใช้ในระเบียบงานสารบรรณ 2526 มีกี่ขนาด

ก.2 ขนาด*    ข.3 ขนาด      ค.4 ขนาด      ง.5 ขนาด

86.การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน ผู้มายืมและขอรับหนังสือต้องเป็นข้าราชการที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการในตำแหน่งใดขึ้นไป

ก.หัวหน้าแผนก*                          ข.หัวหน้าฝ่าย         

ค.หัวหน้ากอง                                  ง.รองอธิบดี

87.การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จแล้วของกระทรวงต่างๆ ตามปกติเป็นหน้าที่ของใคร

ก.แผนกสารบรรณของแต่ละกรม

ข.แผนกเก็บกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง

ค.ฝากเก็บที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

ง.ถูกทั้ง ก.  ข.  และ  ค.*

88.การยืมหนังสือราชการระหว่างส่วนราชการ ผู้มีอำนาจในการดำเนินการยืมจะต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการตำแหน่งระดับใดขึ้นไป

ก.หัวหน้าแผนก                            ข.หัวหน้าฝ่าย         

ค.หัวหน้ากอง*                                ง.รองอธิบดี

89.หนังสือราชการประเภทใดที่ต้องเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานทางราชการตลอดไป

ก.หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์

ข.หนังสือเกี่ยวกับสถิติ หลักฐาน

ค.หนังสือที่ต้องใช้สำหรับการศึกษาค้นคว้า

ง.ถูกทั้ง ก.  ข.  และ  ค.*

90.การเขียนหนังสือราชการที่มีคำลงท้ายว่า “ขอแสดงความนับถือ” เป็นหนังสือที่มีไปถึงใคร

ก.อธิบดี                                            ข.ปลัดกระทรวง

ค.ข้าราชการระดับ 5                         ง.ถูกหมดทุกข้อ*

 

ข้อสอบ22

-3-

8. การซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกวดราคาหมายถึง

ก. การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาไม่เกิน 2,000,000 บาท

ข. การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 2,000,000 บาท

ค. การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาตั้งแต่ 2,000,000 บาท ขึ้นไป

ง. การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกินกว่า 200,000 บาท

 

9. หลักประกันสัญญาชนิดใดที่ใช้เป็นหลักประกันตามระเบียบฯ มิได้

ก. เงินสด

ข. เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คที่ลงวันที่ที่ใช้ในเช็คนั้น ชาระต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทาการ

ค. หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่ กวพ. กาหนด

ง. เช็คเงินสดของนิติบุคคลผู้เสนอราคา ซึ่งธนาคารรับรองแล้ว

 

10. เหตุที่จะนามาขยายเวลาทาการตามสัญญา หรืองด หรือลดค่าปรับได้นั้น มีอะไรบ้าง

ก. เหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของส่วนราชการ

ข. เหตุสุดวิสัย

ค. เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย

ง. ถูกหมดทุกข้อ

 

11. คาว่า “พัสดุ” ตามความหมายของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 หมายถึง

ก. การซื้อ การจ้าง

ข. การจัดทาเอง

ค. การเช่า

ง. ถูกหมดทุกข้อ

 

 

-4-

12. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 มีข้อบังคับเด็ดขาด มิให้แต่งตั้งบุคคลเดียวกันเป็นกรรมการสองคณะในการซื้อ/จ้างในครั้งเดียวกัน

ก. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

ข. คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง

ค. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจการจ้าง

ง. คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

 

13. ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่ง ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติดังกล่าวได้ต่อใคร

ก. ปลัดกระทรวง

ข. อธิบดี

ค. เจ้าหน้าที่พัสดุ

ง. คณะกรรมการผู้ตรวจสอบคุณสมบัติดังกล่าว

 

14. ในกรณีที่ส่วนราชการมีความประสงค์จะจ้างเอกชนมาทาการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ต่างประเทศ กรณีนี้จะต้องดาเนินการจ้างประเภทใด

ก. ลูกจ้างทั่วไป

ข. จ้างที่ปรึกษา

ค. การจ้างออกแบบและควบคุมงาน

ง. ถูกหมดทุกข้อ

 

15. ในการจัดซ่อมรถยนต์ตามระเบียบฯ จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการใดขึ้นทาหน้าที่ตรวจรับงาน

ก. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ข. คณะกรรมการตรวจการจ้าง

ค. คณะกรรมการตรวจการซ่อม

ง. ถูกหมดทุกข้อ

-5-

16. ข้อใดมิใช่หน้าที่ของคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา

ก. ตรวจคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ข. ตรวจสอบหลักประกันซอง หากไม่ถูกต้องให้ตัดผู้เสนอราคาออกไป

ค. รับเอกสารหลักฐาน

ง. ถูกทั้ง ข้อ ก. และ ข้อ ข.

 

17. มติของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจการจ้างให้ถืออย่างไร

ก. มติเอกฉันท์ของคณะกรรมการทั้งหมด

ข. มติเอกฉันท์ของคณะกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม

ค. มติเสียงส่วนใหญ่

ง. มติเสียงข้างมาก

 

18. ผู้มีหน้าที่จัดทาเอกสารสอบราคา คือ

ก. เจ้าหน้าที่พัสดุ

ข. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ค. เจ้าหน้าที่การเงิน

ง. ผิดหมดทุกข้อ

 

19. การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือเสนองานว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาหรือเสนองานรายอื่นหรือไม่ นั้น ถือเกณฑ์การพิจารณาการมีผลประโยชน์ร่วมกัน ณ วันใด

ก. วันเสนอราคา

ข. วันประกาศประกวดราคา หรือประกาศสอบราคา

ค. วันเปิดซอง

ง. วันใดแล้วแต่จะกาหนด

 

 

 

-6-

20. การสอบราคาซื้อพัสดุภายในประเทศ นั้น ตามประกาศสอบราคาจะต้องกาหนดวันปิดการรับซองให้ห่างจากวันเริ่มต้นการรับซองไม่น้อยกว่ากี่วัน

ก. 7 วันทาการ

ข. 7 วัน

ค. 10 วันทาการ

ง. 10 วัน

 

21. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549

ใช้บังคับกับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินดาเนินการครั้งหนึ่งจานวนเท่าใด

ก. เกินกว่า 200,000 บาท

ข. ตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป

ค. เกินกว่า 2,000,000 บาทขึ้นไป

ง. ตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไป

 

22. ผู้รักษาการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ได้แก่

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ค. ปลัดกระทรวงการคลัง

ง. ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

 

23. กรณีต่อไปนี้คู่สัญญาอาจยกขื้นเป็นข้อกล่าวอ้างในการของดหรือลดค่าปรับหรือขอขยายเวลาทาการตามสัญญาได้

ก. เหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นหลังจากที่สัญญาสิ้นสุดแล้ว

ข. เหตุที่ทางราชการจ่ายเงินล่าช้า

ค. เหตุที่ทางราชการสั่งหยุดงานหลังจากสิ้นสุดสัญญาแล้ว

ง. เหตุเนื่องจากวัดุก่อสร้างปรับราคาสูงขึ้น

-7-

ข้อ ข. จงทาเครื่องหมายถูกหน้าข้อที่เห็นว่าถูกและทาเครื่องหมายผิดหน้าข้อที่เห็นว่าผิด

……….1. ระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการที่ใช้กับราชการส่วนกลาง ได้แก่

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535

……….2. ผู้รักษาการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ได้แก่

ปลัดกระทรวงการคลัง

……….3. การจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา กรณีเร่งด่วน จะไม่ทาเป็นสัญญา หรือข้อตกลงเป็น

หนังสือไว้ต่อกันก็ได้

……….4. การจัดซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท จะแต่งตั้งข้าราชการหรือลูกจ้าง

ประจาคนหนึ่ง ซึ่งมิใช่ผู้จัดซื้อหรือจัดจ้างเป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างก็ได้

……….5. คณะกรรมการตรวจการจ้าง มีหน้าที่ตรวจรับเฉพาะงานจ้างก่อสร้างเท่านั้น

……….6. การจ้างที่ปรึกษาเป็นข้อยกเว้นไม่ต้องประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

……….7. การจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะที่มีวงเงินเกินกว่า 2 ล้านบาทเท่านั้นที่ไม่ต้องประกวดราคา

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

……….8. การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องถือปฏิบัติตามระเบียบสานัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และ

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535

……….9. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

เปิดโอกาสให้ผู้เสนอราคาใช้สิทธิอุทธรณ์ได้ 2 กรณี คือ การอุทธรณ์ผลการพิจารณา

ทางเทคนิค และอุทธรณ์ผลการพิจารณาราคา

……….10. คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ) มีอานาจแต่งตั้ง

คณะกรรมการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดาเนินการตามระเบียบ

สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 กาหนด

 

 

 

 

 

– 8 –

เฉลยข้อสอบ

ส่วนของข้อ ก.

1. ง

2. ง

3. ข

4. ง

5. ค

6. ง

7. ค

8 ข

9. ง

10. ง

11. ง

12. ก

13. ก

14. ข

15. ก

16. ง

17. ข

18. ก

19. ข

20. ง

21. ข

22. ข

23. ค

 

 

– 9 –

ส่วนของข้อ ข.

1. ถูก

2. ถูก

3. ถูก

4. ถูก

5. ถูก

6. ถูก

7. ผิด

8. ถูก

9. ถูก

10. ผิด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อสอบ

ข้อ 1 การจดบันทึก การจำแนก การสรุปผล และการจัดทำรายงานทางการเงิน คือความหมายของข้อใด

1. Accounting                                     2. Bookkeepers

3. Accountants                                    4. Accounting Careers                      5. Accounting Framework

 

ข้อ 2 ข้อมูลทางบัญชี เป็นประโยชน์ต่อบุคคลตามข้อใด

1. ผู้ลงทุน                                             2. ผู้บริหาร

3. ผู้ให้สินเชื่อแก่ธุรกิจ                      4. กรมสรรพากร                 5. ถูกทุกข้อ

 

ข้อ 3 หน่วยงานตามข้อใด มีหน้าที่รับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

1. สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (สบ.ช.)

2. คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (ก.บช.) 3. สภาวิชาชีพบัญชี

4. คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี

5. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

ข้อ 4 ข้อใดไม่ใช่วิชาชีพบัญชี

1. ผู้ทำบัญชี                                          2. ผู้วางระบบบัญชี

3. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  4. ผู้สอบบัญชีภาษีอากร    5. ผู้ออกแบบระบบโปรแกรม

 

ข้อ 5 ข้อใดไม่ใช่ จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

1. ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ และรักษาความลับ

2. ความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

3. ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเป็นธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต

4. ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือบุคคล หรือนิติบุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชีปฏิบัติหน้าที่ให้

5. ปฏิบัติตามความต้องการของบุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหน้าที่ให้

 

ข้อ 6 ร้านเดินดินดำเนินธุรกิจเมื่อ 1 มกราคม 2554 กิจการต้องเก็บรักษาเอกสารทางบัญชีของปี 2554 ไว้อย่างน้อยตามข้อใด

1 1 มกราคม 2555                              2 1 มกราคม 2556

3 1 มกราคม 2557                              4 1 มกราคม 2558

5 1 มกราคม 2559

2

ข้อ 7 ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ทำบัญชีสิ่งที่ท่านต้องปฏิบัติในฐานะผู้ทำบัญชีคือข้อใด

1. ลงรายการบัญชีเป็นภาษาไทย

2. เขียนด้วยหมึก ดีดพิมพ์ หรือตีพิมพ์

3. จัดทำบัญชีโดยมีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน

4. จัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี

5. ถูกทุกข้อ

 

ข้อ 8 ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของแม่บทการบัญชี

1. เพื่อวางแนวคิดที่เป็นพื้นฐานในการจัดทำและนำเสนองบการเงินแก่ผู้ใช้งบการเงินที่เป็น

บุคคลภายนอก

2. เป็นแนวทางสำหรับคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีในการพัฒนาทบทวนปรับข้อกำหนด

มาตรฐานและการปฏิบัติทางบัญชี

3. เป็นแนวทางสำหรับผู้จัดทำงบการเงินในการนำมาตรฐานการบัญชีมาปฏิบัติ 4. เพื่อเป็นแบบอย่างในการกำหนดมาตรฐานการบัญชีเรื่องอื่น ๆ ต่อไป

5. เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจความหมายของข้อมูลในงบการเงินที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน

การบัญชีภายใต้กรอบของแม่บทการบัญชี

 

ข้อ 9 กรรมสิทธิ์ที่บุคคลหรือกิจการมีในสินทรัพย์ เป็นความหมายของข้อใด

1. หนี้สิน                                              2. รายได้

3. สินทรัพย์                                          4. ค่าใช้จ่าย

5. ส่วนของเจ้าของ

 

ข้อ 10 ร้านชอบบริการล้างรถ มีเงินสด 10,000 บาท เงินฝากธนาคาร 50,000 บาท อุปกรณ์ล้างรถ 20,000 บาท และค่าเช่าอาคารค้างจ่าย 8,000 บาท ทุน-นายชอบมีจำนวนตามข้อใด

19

1. 72,000 บาท

2. 77,000 บาท

3. 80,000 บาท

4. 88,000 บาท

5. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

 

ข้อ 11 ร้านสวยบีวตี้ มีสินทรัพย์ดังนี้ อุปกรณ์เสริมสวย 35,000 บาท เงินฝากธนาคาร 20,000 บาท

บัตรเครดิต 2 ใบ เงินสด 9,000 บาท ทุนร้านสวยบิวตี้ จำนวน 50,000 บาท ร้านสวยบิ้วตี้ มีหนี้สินตาม

ข้อใด

1. 4,002 บาท                       2. 10,000 บาท                    3. 14,000 บาท

4. 14,002 บาท                     5. ไม่มีหนี้สิน

 

ข้อ 12 รายการใดที่วิเคราะห์รายการค้าว่า สินทรัพย์ลด หนี้สินลด

1. รับชำระหนี้จากลูกหนี้                  2. จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้

3. ซื้อรถยนต์เป็นเงินเชื่อ                  4. ถอนเงินจากธนาคารใช้ในร้าน

5. เจ้าของถอนเงินจากร้านไปใช้ส่วนตัว

 

ข้อ 13 รายการค้าใดที่วิเคราะห์รายการค้าว่า สินทรัพย์เพิ่ม ทุนเพิ่ม

1. ส่งใบแจ้งหนี้ค่าบริการเช่ารถและจ่ายชำระหนี้เงินกู้

2. กู้เงินจากธนาคารและได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคาร

3. ส่งใบแจ้งหนี้ค่าบริการเช่ารถและรับชำระหนี้จากลูกหนี้

4. รับชำระหนี้จากลูกหนี้และให้บริการเช่ารถได้รับเป็นเงินสด

5. เจ้าของกิจการนำเงินสดมาลงทุนและรับเงินค่าเช่าหน้าร้าน

 

ข้อ 14 บัญชีใดต่อไปนี้เป็นบัญชีหมวด 2

1. เจ้าหนี้ และเงินกู้                            2. ตั๋วสัญญาใช้เงินและเจ้าหนี้                         3. เจ้าหนี้และเงินฝากธนาคาร

4. ตั๋วแลกเงินและเงินเบิกเกินบัญชี                5. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินฝากธนาคาร

 

ข้อ 15 ข้อใดต่อไปนี้เป็นบัญชีในหมวดเดียวกันกับบัญชีค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า

1. เจ้าหนี้                               2. ดอกเบี้ยรับ

3. ค่าเบี้ยประกัน                  4. ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย             5. รายได้ค่าเช่าค้างรับ

 

ข้อ 16 ข้อใดคือความหมายของสมุดรายวันทั่วไปที่ถูกต้องที่สุด

1. เป็นสมุดบัญชีที่ต้องผ่านรายการค้า 2. เป็นสมุดบัญชีเล่มแรกที่ใช้บันทึกรายการค้า

3. เป็นสมุดบัญชีที่ใช้บันทึกเป็นรายวันเพื่อสรุปเป็นรายสัปดาห์

4. เป็นสมุดเล่มใดก็ได้ที่กิจการกำหนดขึ้นมาเพื่อจดบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

5. เป็นสมุดบัญชีสำหรับบุคคลทั่วไปสำหรับบันทึกรายการหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

 

ข้อ 17 ข้อใดเป็นการบันทึกรายการเปิดบัญชีได้ถูกต้อง

1. เดบิต เงินสด เจ้าหนี้ เครดิต ทุน                 2. เดบิต เงินสด เครดิต ลูกหนี้ ทุน

3. เดบิต ลูกหนี้ เครดิต ทุน เงินสด                 4. เดบิต เจ้าหนี้ เครดิต เงินสด ทุน

5. เดบิต เงินสด ลูกหนี้ เครดิต ทุน เจ้าหนี้

 

ข้อ 18 “นายสมชาย ซื้ออุปกรณ์ด้วยเงินสด” ข้อใดบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปได้ถูกต้อง

1. เดบิต อุปกรณ์ เครดิต เงินสด                       2. เดบิต ซื้ออุปกรณ์ เครดิต เงินสด

3. เดบิต วัสดุ เครดิต เงินสด                             4. เดบิต เงินสด เครดิต อุปกรณ์

5. เดบิต เงินสด เครดิต ซื้ออุปกรณ์

 

ข้อ 19 “ส่งใบแจ้งหนี้ค่าบริการซ่อมรถยนต์” ข้อใดบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปได้ถูกต้อง

1. เดบิต รายได้ค่าบริการ เครดิต ลูกหนี้                         2. เดบิต รายได้ค่าบริการ เครดิต เจ้าหนี้

3. เดบิต ลูกหนี้ เครดิต รายได้ค่าบริการ                         4. เดบิต เจ้าหนี้ เครดิต รายได้ค่าบริการ

5. ไม่ต้องบันทึกบัญชี

 

ข้อ 20 “ จ่ายค่าไฟฟ้าด้วยเช็ค” ข้อใดบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปได้ถูกต้อง

1. เดบิต ค่าไฟฟ้า เครดิต เงินสด                                     2. เดบิต เงินฝากธนาคาร เครดิต ค่าไฟฟ้า

3. เดบิต เงินฝากธนาคาร เครดิต เจ้าหนี้ค่าไฟฟ้า        4. เดบิต ค่าไฟฟ้า เครดิต เงินฝากธนาคาร

5. เดบิต เจ้าหนี้ค่าไฟฟ้า เครดิต เงินฝากธนาคาร

 

ข้อ 21 ข้อใดคือความหมายของบัญชีแยกประเภทที่ถูกต้องที่สุด

1. การแยกบัญชีสำหรับรายการค้าประเภทเงินสด

2. การแยกประเภทรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป

3. การแยกบัญชีเพื่อจัดลำดับความสำคัญของรายการค้า

4. การแยกบัญชีสำหรับรายการค้าประเภทลูกหนี้ และส่วนของเจ้าของ (ทุน)

5. การรวบรวมรายการค้าไว้เป็นหมวดหมู่ โดยแยกเป็นประเภทตามลักษณะรายการค้าที่เกิดขึ้น

 

ข้อ 25 ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการจัดทำงบทดลองได้ถูกต้องที่สุด

1. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกบัญชี                2. เพื่อเป็นกระดาษร่างสำหรับเตรียมจัดทำงบการเงิน

3. เป็นรายงานทางการเงินชนิดหนึ่งสำหรับการตัดสินใจ 4. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกบัญชีของระบบบัญชีคู่

5. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกบัญชีของระบบบัญชีเดี่ยว

ข้อ 26 ช่องจำนวนเงินในสมุดเงินสด 2 ช่องหมายถึงบัญชีใด

1. เงินสด และภาษีซื้อ                       2. เงินสด และภาษีขาย

3. เงินสดเพียงอย่างเดียว                   4. เงินสด และเงินสดย่อย                 5. เงินสด และเงินฝากธนาคาร

 

ข้อ 27 ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับสมุดเงินสด 2 ช่อง

1. เป็นทั้งสมุดบันทึกรายการขั้นต้นและบัญชีแยกประเภทเงินสด

2. เป็นทั้งสมุดบันทึกรายการขั้นต้นและแยกประเภทรายการรับเงิน

3. เป็นทั้งสมุดบันทึกรายการขั้นต้นและแยกประเภทรายการจ่ายเงิน

4. เป็นทั้งสมุดบันทึกรายการขั้นต้นและบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร 5. เป็นทั้งสมุดบันทึกรายการขั้นต้นและบัญชีแยกประเภทเงินสดและเงินฝากธนาคาร

 

ข้อ 28 “รับเงินจากการขาย” ข้อใดบันทึกในสมุดเงินสด 2 ช่องได้ถูกต้อง

1. เดบิต เงินสด                                                                   2. เครดิต เงินสด

3. เดบิต รายได้จากการขาย เครดิต เงินสด                    4. เดบิต เงินสด เครดิต รายได้จากการขาย

5. ไม่ต้องบันทึกบัญชี

 

ข้อ 29 “จ่ายเงินค่าโทรศัพท์” ข้อใดบันทึกในสมุดเงินสด 2 ช่องได้ถูกต้อง

1. เดบิต เงินสด                                   2. เครดิต เงินสด                 3. เดบิต ค่าโทรศัพท์ เครดิต เงินสด

4. เดบิต เงินสด เครดิต ค่าโทรศัพท์                5. ไม่ต้องบันทึกบัญชี

 

ข้อ 30 “นำเงินสดฝากธนาคาร” ข้อใดบันทึกในสมุดเงินสด 2 ช่องได้ถูกต้อง

1. เดบิต เงินสด

2. เครดิต เงินสด

3. เดบิต เงินฝากธนาคาร เครดิต เงินสด 4. เดบิต เงินสด เครดิต เงินฝากธนาคาร

5. ไม่ต้องบันทึกบัญชี

 

ข้อ 31 กระดาษทำการหมายถึง

1. ขั้นตอนการปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป

2. ขั้นตอนการปิดบัญชีในบัญชีแยกประเภททั่วไป

3. ข้อมูลที่จัดเตรียมในการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป

4. การผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไปไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไป

5. กระดาษร่างที่กิจการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงิน

ข้อ 32 กิจการเจ้าของคนเดียวที่ไม่มีการปรับปรุงบัญชี ควรจัดทำกระดาษทำการรูปแบบใด 1. กระดาษทำการ 6 ช่อง

2. กระดาษทำการ 8 ช่อง

3. กระดาษทำการ 10 ช่อง

4. กระดาษทำการ 12 ช่อง

5. กระดาษทำการ 16 ช่อง

 

ข้อ 33 ชื่อบัญชีในหมวด 1, 2 และ 3 จะปรากฏในกระดาษทำการช่องใด

1. งบทดลอง 2. งบดุล

3. งบกำไรขาดทุน

4. งบกำไรสะสม

5. งบต้นทุนขาย

 

ข้อ 34 ชื่อบัญชีในหมวด 4 และ 5 จะปรากฏในกระดาษทำการช่องใด

1. งบดุล

2. งบทดลอง 3. งบกำไรขาดทุน

4. งบกำไรสะสม

5. งบต้นทุนขาย

 

ข้อ 35 งบใดในกระดาษทำการที่ประกอบด้วยบัญชีทุกหมวด 1. งบทดลอง

2. งบดุล

3. งบกำไรขาดทุน

4. งบกำไรสะสม

5. งบต้นทุนขาย

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลต่อไปนี้ ใช้ตอบคำถามข้อ 36

เงินสด รายได้ค่าบริการ รายได้เบ็ดเตล็ด ค่าเช่าที่ทำการ

เงินฝากธนาคาร ถอนใช้ส่วนตัว ค่าโฆษณา เงินเดือน

ลูกหนี้ เจ้าหนี้ เงินกู้ ทุน – นายเดชา

 

ข้อ 36 บัญชีใดบ้างที่ต้องนำไปจัดทำงบกำไรขาดทุน

1. เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ เจ้าหนี้ เงินกู้

2. เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ เจ้าหนี้ เงินกู้ ถอนใช้ส่วนตัว ทุน – นายเดชา

3. รายได้เบ็ดเตล็ด รายได้ค่าบริการ

4. ค่าโฆษณา ค่าเช่าที่ทำการ เงินเดือน 5. รายได้ค่าบริการ รายได้เบ็ดเตล็ด ค่าโฆษณา ค่าเช่าที่ทำการ เงินเดือน

 

ข้อมูลต่อไปนี้ ใช้ตอบคำถามข้อ 37

เงินสด รายได้ค่าบริการ รายได้เบ็ดเตล็ด ค่าเช่าที่ทำการ

เงินฝากธนาคาร ถอนใช้ส่วนตัว ค่าโฆษณา เงินเดือน

ลูกหนี้ เจ้าหนี้ เงินกู้ ทุน – นายเดชา

ข้อ 37 บัญชีใดบ้างที่ต้องนำไปจัดทำงบดุล

1. เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ เจ้าหนี้ เงินกู้

2. เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ เจ้าหนี้ เงินกู้ ถอนใช้ส่วนตัว ทุน – นายเดชา

3. รายได้เบ็ดเตล็ด รายได้ค่าบริการ

4. ค่าโฆษณา ค่าเช่าที่ทำการ เงินเดือน

5. รายได้ค่าบริการ รายได้เบ็ดเตล็ด ค่าโฆษณา ค่าเช่าที่ทำการ เงินเดือน

 

ข้อ 38 งบการเงินใดที่แสดงผลการดำเนินงานของกิจการว่ามีกำไร หรือว่าขาดทุนเป็นจำนวนเท่าใด

1. งบดุล                                                                2. งบทดลอง

3. งบกำไรสะสม                                4. งบกำไรขาดทุน                               5. งบต้นทุนขาย

 

ข้อ 39 งบการเงินใดที่แสดงฐานะทางการเงินของกิจการว่ามีสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้า ณ

วันใดวันหนึ่ง ว่ามีจำนวนเท่าใด

1. งบดุล                                                                2. งบทดลอง

3. งบต้นทุนขาย                                  4. งบกำไรสะสม

5. งบกำไรขาดทุน

ข้อ 40 ข้อใดเป็นเครื่องมือที่ช่วยทำให้การจัดทำงบการเงินสะดวกและรวดเร็ว

1. งบทดลอง                                        2. งบกำไรขาดทุน

3. งบดุล                                                4. กระดาษทำการ

5. งบต้นทุนผลิต

 

ข้อ 41 การทำให้ยอดรวมของด้านเดบิตเท่ากับยอดรวมของด้านเครดิตของแต่ละหมวดบัญชี โดย

ปกติจะกระทำเมื่อตอนสิ้นงวดบัญชี มีความหมายตรงกับข้อใด

1. การปิดบัญชี                                     2. การทำวงจรบัญชี                           

3. การถอนใช้ส่วนตัว                         4. การปิดบัญชีสินทรัพย์

5. การปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย

 

ข้อ 42 การโอนบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีทุน เพื่อหายอดคงเหลือของบัญชีทุนที่ถูกต้อง ณ วันสิ้นงวดบัญชี มีความหมายตรงกับข้อใด

1. Balancing                                        2. Cheek Mark

3. Closing Entries                              4. Accounting Cycle

5. Profit and Loss Account

 

ข้อ 43 การบันทึกรายการโอนรายได้ไปบัญชีสรุปผลกำไรขาดทุน มีการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานทั่วไปที่ยอมรับได้นั่นอย่างไร

1. เดบิต ทุน เครดิต รายได้

2. เดบิต ทุน เครดิต สรุปผลกำไรขาดทุน

3. เดบิต สรุปผลกำไรขาดทุน เครดิต รายได้ 4. เดบิต รายได้ เครดิต สรุปผลกำไรขาดทุน

5. เดบิต รายได้ เครดิต ทุน

 

ข้อ 46 บัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปิดบัญชีมียอดคงเหลือตามหมวดใด

1. รายได้และค่าใช้จ่าย 2. สินทรัพย์ ,หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ

3. สินทรัพย์ ,หนี้สิน ,ถอนใช้ส่วนตัว และส่วนของเจ้าของ

4. สินทรัพย์ ,หนี้สิน ,ถอนใช้ส่วนตัว ,รายได้ และค่าใช้จ่าย

5. สินทรัพย์ ,หนี้สิน ,รายได้ ,ค่าใช้จ่าย และส่วนของเจ้าของ

 

 

 

ทางหลวงชนบท

1. กรมทางหลวงชนบทจัดตั้งขึ้น เมื่อใด
ก. 3 ตุลาคม พ.ศ. 2530           ข. 3 ตุลาคม พ.ศ. 2540
ค. 3 ตุลาคม พ.ศ. 2543          ง. 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545

2. หน่วยงานใดไม่ได้สังกัดกรมทางหลวงชนบท

ก. สำนักการบิน                          ข. สำนักก่อสร้างทาง
ค.สำนักเครื่องกลและสื่อสาร   ง. สำนักสำรวจและออกแบบ

3. กรมทางหลวงชนบทสังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงคมนาคม                                                  ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    ง. กระทรวงมหาดไทย

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคนปัจจุบันคือใคร
ก.  พล.ต.ท. ชัจจ์ กุลดิลก     ข. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
ค.  พล.อ.อ. สุกำพล สุวรรณทัต         ง.  จุติ ไกรฤกษ์

5.  อธิบดีกรมทางหลวงชนบทคนปัจจุบัน คือใคร
ก. ฤทธิรงค์ จัยสิน                                ข. อาทร เทียนตระกูล
ค. ชาติชาย ทิพย์สุนาวี                                  ง. กฤชเทพ สิมลี

6. ตราสัญลักษณ์ของกรมทางหลวงชนบท คือข้อใด
            ก. พระอิศวร                                ข. พระนารายณ์
            ค. พระศิวะ                           ง. ไม่มีข้อถูก

7. กรมทางหลวงชนบทมีชื่อภาษาอังกฤษว่า
ก. Waterworks of Rural Roads       ข. Department of Rural Roads 
ค. Department of Rural Roads       ง. Authority Meteorological  of Rural Roads 

8. ข้อใดคือวิสัยทัศน์  ของกรมทางหลวงชนบท
ก.  พัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนส่ง        
ข. พัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางให้สมบูรณ์ อย่างพอเพียงและยั่งยืน
ค. ให้การเชื่อมต่อแก่ประชาชนครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ                            
 ง. ไม่มีข้อใดถูก
9. ทางหลวงชนบทที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของกรมทางหลวงชนบทมีระยะทางเท่าใด 
ก. 15,000 กิโลเมตร                                         ข. 25,000 กิโลเมตร 
ค.  35,000 กิโลเมตร                                           ง. 45,000 กิโลเมตร

10. พระราชบัญญัติทางหลวงฉบับแรกเริ่มประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. ใด
ก.พ.ศ. 2530                                                        ข. พ.ศ. 2533
ค. พ.ศ. 2535                                                       ง. พ.ศ. 2549

11. เว็บไซต์ของกรมทางหลวงชนบท มีชื่อว่าอะไร
ก.  www.drr.go.th                         ข.  www.drr.org
ค.  www.drr.com                               ง. www.drr.ac.th 

12. สำนักงานที่ทำการของกรมทางหลวงชนบทอยู่ที่เขตใดในกรุงเทพมหานคร
ก. บางกะปิ                                  ข. ประเวศ
ค.พระนคร                                       ง. บางเขน            

13. ข้อใดคือเหตุผลขอการพัฒนา และยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท
ก.  เพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนส่ง            ข.  การท่องเที่ยว
ค.  แก้ไขปัญหาการจราจร                              ง.   ถูกทุกต้อง

14. โครงการถนนไร้ฝุ่นเป็นโครงการของพรรคการเมืองพรรคใด
ก. พรรคเพื่อแผ่นดิน                          ข. พรรคเพื่อไทย
ค. พรรคชาติไทย                                ง. พรรคภูมิใจไทย

15. ข้อใดไม่ใช่พื้นที่ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 1
ก.  พระนครศรีอยุธยา         ข.  ปทุมธานี
ค.  อ่างทอง                           ง.   สมุทรสาคร

16. ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคือใคร
ก. ประธานสภาบัญญัติแห่งชาติ                                  ข. ประธานวุฒิสภา
ค.ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ                    ง. ประธานสภาผู้แทนราษฎร

17 . จังหวัดบึงกาฬแยกออกมาจากจังหวัดใด
ก.  อุบลราชธานี                                   ข.  สกลนคร
ค.  หนองคาย                                        ง.   อุดรธานี
18. ประธานสภาผู้แทนราษฎร คนปัจจุบัน (ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2554) คือ
ก.  นายยงยุทธ ติยะไพรัช                                  ข.  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์
ค. นายมีชัย  ฤชุพันธุ์                                           ง. นายชัย  ชิดชอบ

19. แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 11  จะเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ช่วงเวลาใด
ก.  2554-2556                       ข.  2556-2558      
 ค.  2555-2559                    ง.  2555-2560

20. ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550 คณะองคมนตรี มีทั้งหมดกี่คน
ก.  17  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  16  คน                                      
ข. 18  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  17  คน       
ค. 19  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  18  คน                                                       
ง. 20  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  19  คน  

ข้อสอบพัสดุ

ข้อสอบระเบียบพัสดุ

ข้อสอบทั้งหมด  20  ข้อ

ขอให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

 1. หลักการสำคัญของการจัดซื้อจัดจ้าง

                ก.  โปร่งใส                                                          ข.  ตรวจสอบได้

                ค.  มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม                      ง.  ถูกทุกข้อ

  2.  “พัสดุ” หมายความว่า

                ก.  วัสดุ                                                                 ข.  ครุภัณฑ์

                ค.  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                    ง.  ถูกทุกข้อ

3   การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาวงเงินไม่เกินเท่าใด

              ก. 1,000  บาท                                                 ข. 10,000 บาท

               ค. 50,000 บาท                                                               ง. 100,000 บาท

 4. กรณีใดดังต่อไปนี้จะต้องดำเนินการก่อนเป็นอันดับแรก

               ก. ติดต่อกับผู้ขายหรือผู้รับจ้างเพื่อให้เสนอราคาและลงนามในใบเสนอราคา

               ข. จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างตามระเบียบข้อ 27 เพื่อขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าส่วนราชการ

               ค. ขออนุมัติซื้อหรือจ้าง

               ง.  ตรวจรับพัสดุ

5. ในการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างตามระเบียบข้อ 27 เป็นหน้าที่ของใคร

                ก.  เจ้าหน้าที่พัสดุ                                               ข. ผู้ที่ต้องการใช้พัสดุหรือครุภัณฑ์

                ค. หัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุ                   ง.  ถูกทุกข้อ

 

6.  ก่อนดำเนินการซื้อหรือจ้างทุกวิธี  นอกจากซื้อที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ระเบียบฯ พัสดุ ข้อ ๒๗ กำหนดให้ดำเนินการดังนี้ 

ก.      ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการ

ข.      ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำรายงานเสนอผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

ค.      ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำรายงานเสนอผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เพื่อให้ความเห็นชอบตามรายการที่เสนอ

ง.      ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ ให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอ

 

 

 

 

 7.  ผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบตามรายงานขอซื้อขอจ้างตามระเบียบข้อ 27 คือบุคคลใด

                             ก. เจ้าหน้าที่พัสดุ

                             ข. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

                             ค. หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากหัวหน้าส่วนราชการ

                             ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

8. ในขั้นตอนการติดต่อกับผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยวิธีตกลงราคาเป็นหน้าที่ของบุคคลใดดังต่อไปนี้

                ก.  ผู้ที่ต้องการใช้พัสดุหรือครุภัณฑ์

                ข.  เจ้าหน้าที่พัสดุ

                ค.  หัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุ

                ง.  หัวหน้าส่วนราชการ

9. บุคคลใดดังต่อนี้ไม่สามารถแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุได้

             ก. นาย A พนักงานราชการ  

             ข. นาย B  ลูกจ้างประจำ

             ค. นาย C  พนักงานจ้างเหมาทำความสะอาดของ รพ.สต

             ง.  นาง D  พยาบาลปฎิบัติการ

10.   ใครเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

             ก. เจ้าคณะจังหวัด

             ข. หัวหน้าหน่วยงาน

             ค. หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากหัวหน้าส่วนราชการ

             ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

11. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องแต่งตั้งจากข้อใดดังต่อนี้

             ก. ลูกจ้างชั่วคราว                                             ข. ลูกจ้างประจำ

             ค. ข้าราชการ                                                     ง. ข้อ ข และ ข้อ ค

12  .ตามระเบียบฯ พัสดุ ข้อ  ๒๒ วรรคสอง กำหนดห้ามมิให้ส่วนราชการผู้จัดหาพัสดุแบ่งซื้อ หรือแบ่งจ้าง  ท่านเข้าใจอย่างไร

ก. เมื่อได้รับเงินงบประมาณในโครงการหรือรายการใดต้องจัดซื้อหรือจัดจ้างในคราว    เดียวกันเท่านั้น

ข. ต้องไม่เป็นการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยมีเจตนาที่จะลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้ง เดียวกัน
    เพื่อให้วงเงินต่ำกว่าที่กำหนดโดยวิธีหนึ่งวิธีใด

ค. ต้องไม่เป็นการแบ่งซื้อ หรือแบ่งจ้าง โดยมีเจตนาที่จะลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกัน
                    เพื่อให้อำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนไปได้

ง. เมื่อได้รับเงินงบประมาณในโครงการ หรือรายการใด จะต้องดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในครั้ง
                    เดียวกัน ห้ามมิให้แบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยไม่มีเหตุผลความจำเป็น ทั้งนี้ โดยมีเจตนาที่จะลดวง
                    เงินให้ต่ำกว่าที่กำหนดโดยวิธีหนึ่งวิธีใด หรือเพื่อให้อำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนไป

 

13. การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกินเท่าใด สามารถแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานราชการ

      คนเดียวเป็นผู้ตรวจรับได้

           ก. 1,000  บาท

           ข. 10,000 บาท

                            ค. 20,000 บาท

                            ง. 50,000 บาท

14. ข้อใดดังต่อไปนี้เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้อง

           ก.  การจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่า 500 บาทไม่ต้องจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างได้

           ข.  การจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่า 20,000 บาท พนักงานราชการคนเดียวตรวจรับได้

           ค.  เจ้าหน้าที่พัสดุสามารถลงนามในข้อตกลงเป็นหนังสือ( ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ) ได้

           ง.  การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาตามข้อ 39 วรรคสอง กรณีเร่งด่วน

                ไม่ต้องจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างได้

  1. 15.  การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาตามข้อ 39 วรรคสอง กรณีเร่งด่วน มีหลักเกณฑ์อย่างไร

             ก. เป็นกรณีจำเป็นและเร่งด่วน

           ข. เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน

           ค. ไม่อาจดำเนินการตามปกติได้ทัน

           ง. จะต้องเข้าเกณฑ์ทั้ง 3 ข้อ

16.   ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

                ก.  ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาทุกประการ

                ข.  เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และมอบให้เจ้าหน้าที่พัสดุต่อไป

                ค.  แก้ไขข้อกำหนดในสัญญา

จ.       ถูกทุกข้อ

17. รพ.สต A ได้ดำเนินการจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด 1 คน ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 60,000  บาท
        
คณะกรรมการที่มีหน้าที่ตรวจรับงานจ้างครั้งนี้เรียกว่าอะไร

              ก.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

                ข. คณะกรรมการตรวจการจ้าง

                ค. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและตรวจการจ้าง

                ง. คณะกรรมการควบคุมงาน

  18.  มติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจการจ้างให้ถืออย่างไร

                ก.  มติเอกฉันท์ของคณะกรรมการทั้งหมด

                ข.  มติเอกฉันท์ของคณะกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม

                ค.  มติเสียงส่วนใหญ่

                ง.  มติเสียงข้างมาก

 

19.  ข้อใดดังต่อไปนี้เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้อง

             ก.  รพ.สต D ได้รับงบประมาณให้จัดซื้อคอมพิวเตอร์  จำนวน 6  เครื่อง  เป็นเงิน 120,000  บาท 
                   นาย  A  เจ้าหน้าที่พัสดุได้สืบราคาจากร้าน  B  โดยร้าน  B  เสนอราคา  80,000  บาท  รพ.สต D
                   จึงได้ตกลงซื้อจากร้าน  B  ในราคา  80,000  บาท  โดยวิธีตกลงราคา

ข.  รพ.สต C  ได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุข  เมื่อวันที่  5  มกราคม  2554  ให้จัดงานให้ความรู้
              ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นการเร่งด่วน โดยให้ดำเนินการจัดงานในวันที่ 14 – 1 6
              มกราคม  2554  โดยได้รับงบประมาณจำนวน 50,000  บาท  เจ้าหน้าที่พัสดุจึงได้เรียกผู้รับจ้าง
             เข้าดำเนินการ  โดยไม่ได้จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง  และข้อตกลงเป็นหนังสือ (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง)
             เนื่องจากอ้างว่าเป็นกรณีเร่งด่วนตามระเบียบ ฯ ข้อ 39 วรรคสอง

ค.  รพ.สต  B  ได้จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์  จำนวน  3  เครื่อง  ราคา  9,000  บาท  ซึ่งในการตรวจรับ
              ดังกล่าวได้แต่งตั้งคณะกรรมการจากข้าราชการของ รพ.สต  3 คน  เป็นผู้ตรวจรับ

ง.  ถูกทุกข้อ

20.  ข้อใดต่อไปนี้เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้อง

             ก.  นาย  P  เจ้าหน้าที่  รพ.สต  จัดซื้อไม้กวาด จำนวน  5  ด้าม  เป็นเงินจำนวน  300  บาท  โดยไม่ได้
                   จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างตามระเบียบ ฯ  ข้อ 27  เนื่องจากเป็นการดำเนินการโดยใช้เงินบำรุง

             ข.  นาย  A  เจ้าหน้าที่พัสดุของ รพ.สต  จัดทำรายงานขอซื้อโต๊ะ  1  ตัว  เป็นเงิน  2,000  บาท  โดย
                   รายงานขอจัดซื้อครุภัณฑ์

ค.  ในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ของ  รพ.สต  A  จำนวน  30,000  บาท  ทั้งนี้ในการแต่งตั้ง
                   คณะกรรมการตรวจรับ  ได้แต่งตั้งข้าราชการของ  รพ.สต  2  คน  และนักศึกษาพยาบาล  1  คน
                   เป็นผู้ตรวจรับ

ง.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุสามารถอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา  ภายในวงเงินที่ได้รับความ
                  เห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ  และลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้างได้  

 

เฉลยข้อสอบ

 

1)  ง.                       2)  ง.                       3)  ง.                       4)  ข.                      5)  ก.

6)  ง.                       7)  ค.                      8)  ข.                      9)  ค.                      10)  ค.

11)  ค.                    12)  ง.                    13)  ข.                    14)  ง.                    15)  ง.

16)  ค.                    17)  ก.                    18)  ข.                    19)  ค.                    20)  ง.

 

 

 

1. การพัสดุ หมายความว่าอย่างไร การซื้อ การจ้าง จ้าที่ปรึกษา จ้างออกแบบ ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

2. ข้อใดไม่ใช่การจ้างตามระเบียบ ตอบ ค. การจ้างแรงงาน

3. ตามระเบียบพัสดุ อาคาร หมายถึง ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

4. ข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการ ตอบ รัฐวิสาหกิจ

5. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุระดับ ตอบ กอง

6. การมีส่วนได้เสีย บริหาร,ทุน,ไขว้ ตอบ ถูกทุกข้อ

7. สาธารณูปโภค ตอบ งานซ่อมแซมระบบสื่อสาร

8. โทษไม่ร้ายแรง ตอบ ตัดเงินเดือน

9. กวพ. ตอบ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

10. ไม่ใช่จัดหาพัสดุ ตอบ จัดหาราคาที่ถูกที่สุด

11. กรณีขัดขวางการแข่งขัน ตอบ ตัดรายชื่อผู้เสนอราคานั้น

12. รับรองระบบคุณภาพ ตอบ 10 วัน

13. การซื้อตามระเบียบ ตอบ 6 วิธี

14. การซื้อโดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน ตอบ 100,000 บาท

15. กรณีเร่งด่วนการซื้อ วงเงินไม่เกิน ตอบ 10,000 บาท

16. ทบทวนหลักเกณฑ์การคัดเลือกคุณสมบัติทุกรอบระยะเวลา ตอบ 3 ปี

17. วิธีสอบราคาวงเงินไม่เกิน ตอบ 2 ล้าน

18. ประกาศเผยแพร่สอบราคาก่อนวันเปิดซอง ตอบ 10 วัน

19. ประกาศเผยแพร่นานาชาติ ตอบ 45 วัน

20. กรณีจัดหาที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอเกินราคาวงเงินงบประมาณ ตอบ ร้อยละ 10

21. ประกวดราคาวงเงินเท่าไร ตอบ เกิน 2 ล้าน

22. มิใช่รายการที่กำหนดในประกาศประกวด ตอบ รายชื่อเจ้าหน้าที่รับซอง

23. เชิญชวนคุณสมบัติ ไทย ตอบ ไม่น้อยกว่า 30 วัน

24. เชิญชวนคุณสมบัติ นานาชาติ ตอบ ไม่น้อยกว่า 60 วัน

25. ประกาศประกวด ตอบ 7 วัน

26. จ้างส่วนราชการ ท้องถิ่น ตอบ กรณีพิเศษ

27. อำนาจหัวหน้าส่วนอนุมัติวิธีกรณีพิเศษ ตอบ ไม่จำกัดวงเงิน

28. ข้าราชการ คนหนึ่งเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุวงเงินไม่เกิน ตอบ 10,000 บาท

29. จ่ายเงินล่วงหน้า สอบ ประกวด ไม่เกิน ตอบ ร้อยละ 15

30. จ่ายเงินล่วงหน้าวิธีพิเศษ ไม่เกิน ตอบ ร้อยละ 15

31. จ่ายเงินล่งหน้าให้ส่วนราชการ ตอบ ร้อยละ 50

32. ตรวจรับ ตอบ ภายใน 3 วัน

33. บุคลากรไทยร่วม ตอบ ร้อยละ 50

34. จ้างที่ปรึกษา ตอบ 2 วิธี

35. คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา รวมกัน ตอบ 5 คน

36. คณะกรรมการคัดเลือกคุณสมบัติ ประธาน 1 คน กรรมการอย่างน้อย ตอบ 5 คน

37. ยื่นซองแยก 2 ซอง ตอบ เทคนิค 1 ซอง เงิน+เสนอราคา 1 ซอง (ประมาณนี้มั๊ง)

38. จ้างที่ปรึกษา ปลัดกระทรวงมีอำนาจสั่ง ตอบ ไม่เกิน 100 ล้าน

39 จ้างที่ปรึกษา รัฐมนตรีมีอำนาจสั่ง ตอบ เกิน 100 ล้าน

40. จ้างออกแบบ ตอบ 4 วิธี

41. จ้าออกแบบ ตกลงราคา ตอบ ไม่เกิน 2 ล้าน

42. คณะกรรมการจ้างออกแบบ ตอบ ประธาน 1 กรรมการอย่างน้อย 2 คน

43. จ้างออกแบบ วิธีคัดเลือก ตอบ ไม่เกิน 5 ล้าน

44. ค่างาน จ้างออกแบบ วิธีคัดเลือกแบบมีข้อกำหนด ตอบ เกิน 5 ล้าน

45. จ้างวิธีพิเศษ ตอบ 2 ลักษณะ

46. เลือกจ้าง กับ ประกวดแบบ

47. หัวหน้าส่วนมีอำนาจสั่งจ้างออกแบบ ไม่เกิน 10 ล้าน

48. ปลัดกระทรวง เกิน 10 ล้าน

49. วงเงินเกิน 10 ล้าน อัตราร้อยละ 2

50. วงเงินเกิน 10 ล้าน ส่วนที่เกินคิด 1.75

51. เปลี่ยนครุภัณฑ์ (จำไม่ได้)?.

52. เช่า ตกลงราคา

53. เช่า ไม่เกิน 3 ปี

54. ส่งสรรพากร สตง. ภายใน 30 วัน

55. แจ้งคู่สัญญา ภายใน 15 วัน

56. หนังสือคำธนาคารต่างประเทศมีหลักฐานดี ใช่ได้

57. คืนหลักประกันไม่เกิน 15 วัน

58. ผู้จัดการ ผู้บริหาร ร่วมเป็นผู้ทิ้งงาน

59. ยืม ทวงคืนภายใน 7 วัน

60. ตรวจพัสดุ 1 ตุลาคม

61. 1 ตุลาคม – 30 กันยายน

62. ขายทอดตลาด ตกลงราคา

63. จำหน่ายเป็นสูญรวมไม่เกิน 500,000 บาท

64 กวพ กำหนดระเบียบพัสดุ ตอบ ผิด

65. กรทรวงสาธารณสุขแจ้งเวียนบัญชียา ตอบ ถูก

จำไม่ได้ คิดได้ไม่รู้ตรงรึเปล่า เพื่อนคนไหนมีความคิดยังงัยจำได้ยังงัยช่วยแย้งด้วยนะ 

66. การยืมระหว่างส่วนราชการ ต้องได้รับอนุมัติจาก ?หัวหน้าส่วนราชการ?

67. กรณีจัดทำสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ทำเป็นภาษาอังกฤษ

68. การจ้างผู้ควบคุมงาน โดยปกติจะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ **ข้อนี้ดันไปตอบ วุฒิ ป.ตรีเฉย

69. ถ้าผู้เสนออยู่ระหว่างการขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย ภายใน 10 ทำการนับจากวันถัดจากวันเสนอราคา ให้ถือเสมือนเป็นผู้เสนอราคาพัสดุที่ได้รับการรับรอง

70.ในการเลื่อนชั้นผู้ยื่นคำขอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นจะใช้สิทธิในการเลื่อนชั้นหรือขอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกดังกล่าวในการจ้างที่มีขึ้นก่อนหรือระหว่างที่ตนยื่นขอเลื่อนชั้น ?นั้นไม่ได้?

71. การคัดเลืกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย ให้คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลืออย่างมาก ?6 ราย? ..ข้อนี้ดันไปตอบ 5 รายเฉย

72. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกการคัดเลือกผู้ให้บริการใด้ในกรณี ?มีผู้เสนองานน้อยกว่า 2 ราย?

73. ผู้รักษาการตามระเบียบนี้คือ ?ปลัดกระทรวงการคลัง? 

 

แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 

  

1.    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันฉบับที่ ? 
ก. ฉบับที่ 5 
ข. ฉบับที่ 6 
ค. ฉบับที่ 7
ง. ฉบับที่ 8 

2. ผู้รักษาการตามระเบียบนี้ คือ 
ก. ปลัดกระทรวงการคลัง
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ค. นายกรัฐมนตรี 
ง. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

3. การพัสดุ ตามระเบียบฯ หมายความว่า 
ก. การจัดทำเอง 
ข. การซื้อ 
ค. การจ้างที่ปรึกษา 
ง. ถูกทุกข้อ

4. ข้อใดไม่ได้หมายถึงการจ้างตามระเบียบนี้ 
ก. จ้างทำของ 
ข. จ้างเหมาบริการ 
ค. จ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
ง. การรับขน 

5. เงินงบประมาณ หมายความว่า 
ก. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ข. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
ค. เงินคงเหลือจ่ายข้ามปี 
ง. ถูกทุกข้อ
6. ตามระเบียบฯ อาคาร หมายความว่า 
ก. อาคารที่ทำการ 
ข. โรงเรียน 
ค. สนามกีฬา 
ง. ถูกทุกข้อ

7. คำว่า ส่วนราชการ ตามระเบียบฯ หมายความว่า 
ก. กระทรวง 
ข. กรม 
ค. สำนักงาน 
ง. ถูกทุกข้อ

8. หัวหน้าส่วนราชการ คือ 
ก. อธิบดี 
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ค. เลขาธิการ ก.พ. 
ง. ถูกทุกข้อ

9. ใครคือ เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตำแหน่ง 
ก. หัวหน้าหน่วยงานระดับกอง
ข. เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้ง 
ค. เลขานุการสำนักงาน ซึ่งได้รับแต่งตั้ง 
ง. ถูกทุกข้อ 

10. คำว่า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จะต้องถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ….. 
ก. 25
ข. 30 
ค. 40 
ง. 50 

  

  

  

11. การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หมายความว่า 
ก. การสมยอม 
ข. การรับว่าจะให้ 
ค. การใช้กำลังประทุษร้าย 
ง. ถูกทุกข้อ
12. ข้อใดหมายถึง งานก่อสร้างสาธารณูปโภค 
ก. การประปา 
ข. การโทรคมนาคม 
ค. การระบายน้ำ 
ง. ถูกทุกข้อ

13. ระเบียบนี้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุโดย 
ก. เงินงบประมาณ 
ข. เงิน 
ค. เงินช่วยเหลือ 
ง. ถูกทุกข้อ

14. การมอบอำนาจตามระเบียบนี้ ให้ผู้มอบอำนาจส่งสำเนาหลักฐานการมอบอำนาจให้กับ 
ก. กรมสรรพกร 
ข. สตง.
ค. คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ 
ง. ถูกทุกข้อ 

15. ถ้าการกระทำที่มีเจตนาทุจริต หรือเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายอย่างร้ายแรง การดำเนินการลงโทษอย่างต่ำ คือ 
ก. ปลดออก
ข. ไล่ออก 
ค. ตัดเงินเดือน 
ง. ตักเตือน 

  

  

16. ถ้าการกระทำเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายแต่ไม่ร้ายแรง ให้ลงโทษอย่างต่ำ คือ 
ก. ปลดออก 
ข. ไล่ออก
ค. ตัดเงินเดือน
ง. ตักเตือน 

17. คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ประกอบด้วย 
ก. ปลัดกระทรวงการคลัง ประธาน
ข. อธิบดีกรมบัญชีกลาง ประธาน 
ค. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประธาน 
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธาน 

18. ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จะอุธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อใคร 
ก. ปลัดกระทรวงคมนาคม
ข. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
ค. เจ้าหน้าที่พัสดุ 
ง. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด 

19. ถ้ามีผู้เสนอราคาพัสดุที่อยู่ระหว่างขอการรับรองระบบคุณภาพให้ถือเสมือนเป็นผู้เสนอราคาพัสดุที่ได้รับรองคุณภาพซึ่งได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมภายในกี่วัน 
ก. 10
ข. 15 
ค. 20 
ง. 30 

20. วิธีซื้อและวิธีจ้างตามระเบียบพัสดุกระทำได้กี่วิธี 
ก. 4 
ข. 5 
ค. 6
ง. 7 
21. การซื้อโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 
ก. 50,000 
ข. 60,000 
ค. 100,000
ง. 10,000 
22. การจ้างโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 
ก. 50,000               ข. 60,000 
ค. 100,000             ง. 10,000 

23. การซื้อโดยวิธีสอบราคา ได้แก่ การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 
ก. 200,000 
ข. 2,000,000 
ค. 100,000
ง. 10,000 
24. การจ้างโดยวิธีสอบราคา ได้แก่ การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 
ก. 200,000 
ข. 2,000,000 
ค. 100,000
ง. 10,000 

25. การซื้อโดยวิธีประกวดราคา ได้แก่ การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 
ก. 200,000 
ข. 2,000,000
ค. 100,000 
ง. 10,000 

26. การซื้อโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ 
ก. การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท 
ข. เป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าอาจเสียหายแก่ทางราชการ 
ค. เป็นพัสดุที่ต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ 
ง. ถูกทุกข้อ

27. การซื้อรถประจำตำแหน่งสามารถซื้อได้ในกรณีใด 
ก. ตกลงราคา 
ข. สอบราคา 
ค. ประกวดราคา 
ง. วิธีพิเศษ

28. การจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ 
ก. เป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือผู้มีความชำนาญเป็นพิเศษ 
ข. การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท 
ค. เป็นงานจ้างที่ต้องกระทำโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจเสียหายแก่ทางราชการ 
ง. ถูกทุกข้อ

29. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ได้แก่ การซื้อการจ้างจากแหล่งใด 
ก. จากส่วนราชการ 
ข. จากรัฐวิสาหกิจ 
ค. ถูกทั้ง ก. และ ข.
ง. ผิดทุกข้อ 

30. รายงานขอซื้อขอจ้าง ระบุตามระเบียบพัสดุข้อที่เท่าใด 
ก. 24 
ข. 25 
ค. 26 
ง. 27

 

 

34.บรรดาข้อความที ทางราชการประกาศหรือชี  แจงให้ทราบทั วกัน

1แถลงการณ์

2ข้อบังคับ

3คำาสั ง

4 ไม่ ใช่ทั  

ง ก.ข.และค.

35.บรรดาข้อความที ผ้  บังคับบัญชาสั งการให้ปฏิบัติ โดยชอบด้วย กฎหมาย

1แถลงการณ์

2ข้อบังคับ

 3คำาสั ง

 4 ไม่ ใช่ทั  ง ก ขและ ค

.36.บรรดาข้อความที ทางราชการแถลงเพื อทำาความเข้าใจใน

 กิจการของทางราชการ หรือเหตุการณ์หรือกรณีใดๆ ให้ทราบชัดเจน

 1แถลงการณ์

 2ข้อบังคับ

3คำาสั ง

4 ไม่ ใช่ทั  ง กข.และ ค

.37.บรรดาข้อความที ผ้  มีอำานาจหน้าที กำาหนดให้ ใช้ โดยอาศัย

 อำานาจของกฎหมาย

1แถลงการณ์

2ข้อบังคับ

3คำาสั ง

4 ไม่ ใช่ทั  ง กข.

และ ค

.38.แถลงการณ์เป  ็นหนังสือประเภทใด

1ประทับตรา

2สั งการ

 3ประชาสัมพันธ์

 

4เจ้าหน้าที จัด ทำาขึ  น

39.หนังสือประทับตราใช้กระดาษชนิดใด

 1 ใช้กระดาษตราครุฑ

 2 ใช้กระดาษ บันทึก

3 ใช้ประดาษอัดสำาเนา

4 ไม่มีข้อ กำาหนดแน่นอน

40.ข้อใดเป  ็นลักษณะของหนังสือภายใน

1หนังสือที ส่งไปโดยไม่บรรจุซอง

2หนังสือที มี ไปมา ระหว่างส่วนราชการต่างกระทรวง

3หนังสือติดต่อระหว่างบุคคลภายนอกด้วยกัน

 4 ไม่มีข้อถก

41.หนังสือที ใช้ประทับตราใช้ ในกรณีใดบ้าง

1ขอทราบรายละเอียดเพิ มเติม

 2การเตือนเรื องที ค้าง

3ส่งสิ งของ เอกสาร สำาเนา

 4ถกทั  งข้อ ก.ข.และ ค

. 42.หนังสือภายนอกกับหนังสือภายในต่างกันในข้อใด

 1แบบฟอร์ม

 2การเก็บหนังสือ

3ผ้  ส่งและผ้  รับ

4การลงทะเบียนรับ- ส่ง

43.หนังสือภายในเป  ็นหนังสืออย่างไร

1ติดต่อภายในกระทรวงเดียวกัน

2ติดต่อภายในกรมเดียวกัน

3ติดต่อภายในจังหวัดเดียวกัน

 4ถกทั  งข้อ ก.ข.และ ค

.44.ข้อใดต่อไปนี  อาจไม่มี ในหนังสือราชการ

1เรื อง

2วัน เดือน ปี ที ออกหนังสือ

3คำาขึ  นต้นและคำาลงท้าย

4อ้างถึงและสิ งที ส่งมาด้วย

 45.หนังสือที มี ไปมาระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึง

 บุคคลภายนอกจัดเป  ็นหนังสือประเภทใด

 1หนังสือภายนอก

 2หนังสือภายใน

 3หนังสือประทับตรา

4หนังสือ ประชาสัมพันธ์

46.ลักษณะในข้อใดที เหมาะสำาหรับผ้  ปฏิบัติงานสารบรรณ

1มีความร้  ภาษาไทย

2มีความสุขุม ละเอียด รอบคอบ

3ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ถกต้อง

 4ถกทั  ง ก.ข.และ ค.ประกอบกัน

 47.งานสารบรรณมีประโยชน์ต่อราชการอย่างไร

1ทำาให้งานสะดวก รวดเร็ว

2ประหยัดแรงงานและเวลา

3ทำาให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสง

 4ถกทุกข้อ

 48.หนังสือราชการคืออะไร

1เอกสารทุกชนิดที พิมพ์ถกต้องตามกฎหมาย

 2เอกสารที เป  ็นหลักฐานในทางราชการ

 3เอกสารที มี ไปถึงผ้  ดำารงตำาแหน่งในราชการ

4เอกสารที ทางราชการเป  ็นเจ้าของ

49.ระเบียบงานสารบรรณที ใช้อย่   ในปัจจุบันเริ มใช้บังคับตั  งแต่เมื อ ใด

1 1มิถุนายน2516

2 1มิถุนายน2526

3 1ตุลาคม2526

4 1ธันวาคม2527

 

 

50.ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ คำาว่า”งานสารบรรณ” ในที นี  หมายความว่าอย่างไร

1งานรับ- ส่งและเก็บรักษาหนังสือ

2งานร่าง- เขียนและพิมพ์หนังสือ

 3งานที เกี ยวกับการบริหารงานเอกสาร

4งานที เกี ยวกับงานทะเบียนเอกสาร

 

 

เฉลยแนวข้อสอบงานสารบรรณ

1.(1) 2.(3) 3.(4) 4.(2) 5.(3) 6.(3) 7.(3) 8.(4) 9.(4) 10.(4) 11.(4) 12.(1)13.(2) 14.(2) 15.(2) 16.(1) 17.(2) 18.(2) 19.(3) 20.(4) 21.(1) 22.(3) 23.(3) 24.(3) 25.(1) 26.(3) 27.(2) 28.(3) 29.(4) 30.(4) 31.(4) 32.(2) 33.(3)34.(4) 35.(3) 36.(1) 37.(2) 38.(3) 39.(1) 40.(4) 41.(4) 42.(1) 43.(4) 44.(4) 45.(1) 46.(4) 47.(4) 48.(2) 49.(2) 50.(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่
1. หนังสือที่มีการส่งไปมาระหว่างส่วนราชการ
2. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก
3. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ
4. เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ
5. เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 

หนังสือราชการ มี 6 ชนิด 
1. หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑ เป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก
2. หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก เป็นหนังสือติดภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกขัอความ 

3. หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหนัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป เป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกำกับตราหนังสือประทับตรา ให้ใช้ได้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ และระหว่างส่วนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญ ได้แก่

1. การขอรายละเอียดเพิ่มเติม
2. การส่งสำเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร
3. การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการสำคัญ หรือการเงิน
4. การแจ้งผลงานที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ
5. การเตือนเรื่องที่ค้าง
6. เรื่องซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปกำหนดโดยทำเป็นคำสั่ง ให้ใช้หนังสือประทับตรา

4. หนังสือสั่งการ มี 3 ชนิด ได้แก่
คำสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย ใช้กระดาษตราครุฑ
ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้ โดยจะอาศัยอำนาจของกฎหมาย หรือไม่ก็ได้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจำ ใช้กระดาษตราครุฑ
ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจกำหนดให้ใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายที่บัญญัติให้กระทำได้ ใช้กระดาษตราครุฑ 

 

5. หนังสือประชาสัมพันธ์ มี 3 ชนิด ได้แก่
ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการระกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะนำแนวทางปฏิบัติ ใช้กระดาษตราครุฑ
แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของทางราชการ หรือเหตุการณ์หรือกรณีใด ๆ ให้ทราบขัดเจนโดยทั่วกัน ใช้กระดาษตราครุฑ
ข่าว คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ

6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ คือ หนังสือที่ทางราชการทำขึ้นนอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น หรือหนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมากถึงส่วนราชการ และส่วนราชการรับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการมี 4 ชนิด คือ
หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่ บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงาน เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดให้ปรากฎแก่บุคคลโดยทัวไป ไม่จำเพาะเจาะจง ใช้กระดาษตราครุฑ
รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน
บันทึก คือ ข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บังคับบัญชาสั่งการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อความที่เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานระดับต่ำ
กว่าส่วนราชการระดับกรมติดต่อกันในการปฏิบัติราชการ โดยปกติให้ใช้กระดาษบันทึกข้อความ
หนังสืออื่น คือ หนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นหลักฐานในทางราชการ ซึ่งรวมถึง ภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพด้วย หรือหนังสือของบุคคลภายนอก ที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ได้รับเข้าทะเบียนรับหนังสือของทางราชการแล้ว มีรูปแบบตามที่กระทรวงทบวง กรมจะกำหนดขึ้นใช้ตามความเหมาะสมเว้นแต่มีแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องให้ทำตามแบบ เช่น โฉนด แผนที่ แบบแผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวนและสอบสวน และคำร้อง เป็นต้น

ข้อสอบทางหลวง

แนวข้อสอบกรมทางหลวงชนบท ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


1. กรมทางหลวงชนบทจัดตั้งขึ้น เมื่อใด

ก. 3 ตุลาคม พ.ศ. 2530           ข. 3 ตุลาคม พ.ศ. 2540

ค. 3 ตุลาคม พ.ศ. 2543          ง. 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545

2. หน่วยงานใดไม่ได้สังกัดกรมทางหลวงชนบท

ก. สำนักการบิน                          ข. สำนักก่อสร้างทาง

       ค.สำนักเครื่องกลและสื่อสาร   ง. สำนักสำรวจและออกแบบ

3. กรมทางหลวงชนบทสังกัดกระทรวงใด

ก. กระทรวงคมนาคม                                         

ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

ง. กระทรวงมหาดไทย

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคนปัจจุบันคือใคร

ก.  พล.ต.ท. ชัจจ์ กุลดิลก     ข. น.อ.
อนุดิษฐ์ นาครทรรพ

ค.  พล.อ.อ. สุกำพล สุวรรณทัต         ง.  จุติ ไกรฤกษ์

5.  อธิบดีกรมทางหลวงชนบทคนปัจจุบัน คือใคร

ก. ฤทธิรงค์ จัยสิน                                ข. อาทร เทียนตระกูล

ค. ชาติชาย ทิพย์สุนาวี                   ง. กฤชเทพ สิมลี

6. ตราสัญลักษณ์ของกรมทางหลวงชนบท คือข้อใด

            ก. พระอิศวร                                ข. พระนารายณ์

            ค. พระศิวะ                           ง. ไม่มีข้อถูก

7. กรมทางหลวงชนบทมีชื่อภาษาอังกฤษว่า

ก. Waterworks of Rural Roads       ข. Department of Rural Roads

ค. Department of Rural Roads       ง. Authority Meteorological  of Rural Roads

8. ข้อใดคือวิสัยทัศน์  ของกรมทางหลวงชนบท

ก.  พัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนส่ง        

ข. พัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางให้สมบูรณ์ อย่างพอเพียงและยั่งยืน

ค. ให้การเชื่อมต่อแก่ประชาชนครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ                            

             ง. ไม่มีข้อใดถูก

9. ทางหลวงชนบทที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของกรมทางหลวงชนบทมีระยะทางเท่าใด

ก. 15,000 กิโลเมตร                                            

ข. 25,000 กิโลเมตร

ค.  35,000 กิโลเมตร

ง. 45,000 กิโลเมตร

100 ข้อ ชั้นสูง

40) ข้อใดไม่ได้จัดว่าเป็นการวางแผนกำลังคน( Man-power Planning)
1. การวางแผนความต้องการกำลังคน               2. การวางแผนเพื่อให้ได้มาซึ่งกำลังคนที่ต้องการ
3. การวางแผนการผลิตกำลังคน                        4. การวางแผนการใช้กำลังคน
5. ไม่มีข้อถูก

41) ถ้าปีใดงบประมาณขาดดุล แสดงว่า
1. มีการจ้างงานสูงขึ้น                                          2. มีการว่างงานสูงขึ้น
3. เงินคงคลังลดลง                                                4. เกิดภาวะเงินฝืด
5. ไม่กระทบต่อการจ้างงาน

42) กระบวนการยุติธรรม คือ
1. ตำรวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์                        2. ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา
3. การที่ให้ผู้ที่ถูกศาลตัดสินใจลงโทษแล้วสามารถอุทธรณ์ได้
4. ข้อ 1 และ 2                                                       5. ไม่มีข้อถูก

 

 
43) ข้อใดไม่ใช่ข้าราชการพลเรือน
1. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย                2. นายอำเภอตะพานหิน
3. ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ เขต 4        4. เอกอัครทูตไทยประจำนิวซีแลนด์
5. ปลัดจังหวัดสกลนคร

44) ตามหลักเศรษฐศาสตร์ “ดุลยภาพ” ( Equilibrium) หมายถึง
1. การที่พ่อค้าขายสินค้าได้กำสูงสุด
2. การที่ข้าราชการพัฒนาประเทศแล้วได้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง
3. ปริมาณเสนอซื้อสินค้าเท่ากับปริมาณเสนอขายสินค้า
4. การที่เก็บภาษีสินค้าเข้าได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย
5. ไม่มีข้อถูก

45) ประเทศใดมีปัญหาชนกลุ่มน้อยมากที่สุด
1. เวียดนาม                                            2. กัมพูชา
3. พม่า                                                    4. มาเลเซีย                                             5. อินโดนีเซีย

46) ข้อใดมีความหมายใกล้เคียงคำว่า “ ระบบ 2 พรรค” มากที่สุด
1. มีพรรคการเมือง 2 พรรคเท่านั้น
2. มีพรรคการเมืองหลายพรรค และมีพรรค 2 พรรคเท่านั้นที่ผลัดกับเป็นรัฐบาล
3. มีพรรคการเมืองหลายพรรค และมีพรรค 2 พรรคเท่านั้นที่ไม่เคยเป็นรัฐบาล
4. มีพรรคการเมือง 2 พรรคเท่านั้น พรรคหนึ่งเป็นรัฐบาล อีกพรรคหนึ่งเป็นฝ่ายค้าน
5. มีพรรคการเมือง 2 พรรค และเป็นรัฐบาลร่วมกัน

47) VAT หรือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ย่อมาจาก
1. Value Added Tax                           2. Value Article Tax
3. Value Applied Tax                         4. Value Asset Tax
5. Value Adding Tax

48) ข้าราชการพลเรือนที่ทำผิดวินัยร้ายแรงต้องได้รับโทษต่ำสุด คือ
1. ให้ออก               2. ปลดออก           3. ไล่ออก               4. ลดขั้นเงินเดือน     5. ภาคทัณฑ์

 

 
49) ข้อใดเป็นประชาธิปไตยโดยตรง(direct Democracy)
1. ประชาชนเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี
2. ประชาชนเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อไปจัดตั้งรัฐบาล
3. สภานิติบัญญัติลงมติจัดตั้งรัฐบาล
4. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
5. การพลังงานแห่งชาติ

50) แก๊สในอ่าวไทยนั้น มีหน่วยงานใดมีหน้าที่ในการอนุมัติซื้อขาย
1. การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
2. กระทรวงอุตสาหกรรม
3. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
4. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
5. การพลังงานแห่งชาติ

51) ในตลาดการแข่งขันอย่างสมบูรณ์นั้น นายจ้าง
1. จ้างแรงงานมากขึ้น
2. จ้างแรงงานตามมูลค่าผลได้หน่วยท้ายของสินค้าที่ผลิตขึ้น
3. จ้างแรงงานมากขึ้น เมื่อค่าจ้างต่อหน่วยสูงขึ้น
4. ต้องจ่ายค่าจ้างที่ถูกกำหนดโดยลูกจ้าง
5. จ่ายค่าจ้างน้อยที่สุด ตามกฎหมายบังคับ

52) สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติสังกัด
1. กระทรวงศึกษาธิการ                       2. กระทรวงวิทยาศาสตร์
3. สำนักนายกรัฐมนตรี                       4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. ไม่มีข้อถูก

53) ภาษีอากรที่ทำรายได้แก่ประเทศมาที่สุด คือ
1. ภาษีสินค้าขาเข้า                               2. ภาษีสินค้าขาออก
3. ภาษีรายได้โดยตรง                          4. ภาษีสรรพสามิต                               5. ภาษีเงินได้

54) “ธงชาติไทย” เริ่มมีใช้ในสมัยใด
1. สมัยสุโขทัย                                      2. สมัยกรุงศรีอยุธยา
3. กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น              4. กรุงรัตนโกสินทร์ตอนปลาย
5. สมัยธนบุรี
55) ประเทศใดไม่เป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of South East Asian nation-Asian)
1. มาเลเซีย                                             2. อินโดนีเซีย
3. สิงคโปร์                                            4. ติมอร์ตะวันออก
5. ฟิลิปปินส์
57) กฎหมายมหาชน คือ
1. กฎข้อบังคับที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐ
2. กฎข้อบังคับที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพลเมืองของรัฐ
3. กฎข้อบังคับที่ว่าด้วยพลเมือง รัฐ และรัฐต่างประเทศ
4. กฎข้อบังคับที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างพลเมืองกับพลเมืองของรัฐ
5. กฎข้อบังคับที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพลเมืองของรัฐและรัฐต่างประเทศ

58) ข้อใดไม่เป็น “กรมช่างสิบหมู่”

1. ช่างกลึง              2. ช่างสัก               3. ช่างสาน             4. ช่างแกะ             5. ช่างเขียน

59) การค้าขายกับต่างประเทศเกิดขึ้นเพราะ
1. ต้องการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2. ต้นทุนการผลิตของสินค้าต่างๆ ในแต่ละประเทศไม่เท่าเทียมกัน
3. เพื่อให้ต่างประเทศมาลงทุนในประเทศ
4. เพื่อหวังกำไร
5. เพื่อส่งเสริมอาชีพของคนในประเทศ

60) 100 ปี มหาดไทย
1. 1 เมษายน 2533                                2. 1 เมษายน 2534
3. 1 เมษายน 2535                                4. 1 เมษายน 2537
5. 1 เมษายน 2537

61) “เกิดมาใช้อื่น เพื่อผืนแผ่นดินไทย” เป็นคำขวัญที่เกิดจาก
1. พลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี           2. นาย บรรหาร ศิลปะอาชา
3. พล.ต.อ. ประมาณ อดิเรกสาร         4. นายเสนาะ เทียนทอง
5. พล.ต. สนั่น ขจรประศาสตร์

 
62) เหตุผลที่ไม่ควรมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด
1. เป็นการส่งเสริมหลักการประชาธิปไตย
2. เปิดโอกาสให้คนในพื้นที่เป็นผู้บริหาร
3. อาจมีการซื้อเสียงของบรรดาพ่อค้าและผู้มีอิทธิพล
4. ผู้ว่าฯจะมีความรับผิดชอบต่อประชาชนในจังหวัดโดยตรง
5. ผู้ว่าฯจะมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานน้อยลง

63) คำขวัญที่ชนะการประกวดของกรมการปกครองเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ใช้ในการรณรงค์โครงการเผยแพร่ประชาธิปไตยระดับหมู่บ้าน(ผปม.) ของกระทรวงมหาดไทย คือ
1. ต่อต้านการซื้อเสียง หลีกเลี่ยงของกำนัลพร้อมกับไปเลือกตั้ง
2. ขายเสียง ขายสิทธิ์ เหมือนขายชีวิต ขายชาติ
3. เลือกตั้งทุกครั้ง ยับยั้งซื้อเสียง พร้อมเพรียงใช้สิทธิ์
4. เลือกตั้งทั้งที เลือกคนดี เข้าสภา
5. ไม่มีข้อถูก

64) หน่วยงานใดไม่สังกัดกระทรวงมหาดไทย
1. การไฟฟ้านครหลวง                        2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                     4. การประปานครหลวง
5. การเคหะแห่งชาติ

65) “วงจรอุบาททางการเมือง” โดยทั่วไป หมายถึง
1. การยึดอำนาจฉบับการเลือกตั้ง
2. การรัฐประหาร-ร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อปูทางสู่อำนาจ แล้วก็มีการยึดอำนาจโดยกลุ่มกำลังกลุ่มใหม่
3. การยุบสภาสลับกับการเลือกตั้ง
4. การรัฐประหารซ้อนรัฐประหาร
5. การรัฐประหารสลับกับการตั้งรัฐบาลผสมของพรรคทหาร

66) ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวกับรายได้ประชาชาตินั้นต่อไปนี้ข้อใดที่เป็นตัวเลขจำนวนสูงสุดในแต่ละปี
1. National Income                             2. Net National Income
3. Personal Income                              4. Gross National Product
5. National Gross Income

 
67) ปัญหาต่อไปนี้ข้อใดที่ประเทศกำลังพัฒนาจะสามารถแก้ไขได้ง่ายที่สุด
1. ปัญหาประชากร

2. การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ
3. ปัญหาการปรับปรุงประเทศโดยวิธีการสมัยใหม่
4. ปัญหาทางอุตสาหกรรม
5. ปัญหาด้านการศึกษา

68) การศึกษาความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมได้มีการหยิบยืมคำว่า…..มาจากวิชาชีววิทยา
1. Etiology                                            2. Endology
3. Ecology                                            4. Environmentology                         5. Refreshenoloty

69) ข้อใดเกี่ยวข้องกับสิทธิสตรีน้อยที่สุด
1. ปลัดอำเภอหญิง                                2. นายกรัฐมนตรี
3. ผู้อำนวยการเขตหญิง                       4. การกำหนดคำนำหน้าชื่อสตรีเป็นนางเหมือนกันหมด
5. รัฐมนตรีหญิง

70) การขยายวันลาคลอดในหน่วยงาน ทั้งภาคราชการและเอกชน มีผลเสีย คือ
1. สตรีที่เป็นโสดจะรู้สึกเสียเปรียบ
2. สตรีที่ผ่านการมีบุตรมาแล้วรู้สึกเสียดาย
3. หน่วยงานภาคเอกชนจะรับสตรีเข้าทำงานน้องลง
4. สตรีที่ลาคลอดจะนำวันลาที่เพิ่มขึ้นไปทำกิจกรรมอย่างอื่น
5. ถูกทุกข้อ

71) ภาษีที่ผู้เสียจะผลักภาระไปให้ผู้อื่นเสียแทนไม่ได้\
1. ภาษีเงินได้                                         2. ภาษีการค้า
3. ภาษีศุลกากร                                     4. ภาษีสรรพสามิต
5. ภาษีสรรพากร

 

 

 

 

 
72) คณะกรรมการการตรวจสอบทรัพย์สิน ตามประกาศ รสช. ฉบับที่ 26 ถูวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดในประเด็นใด
1. มีการพิจารณาอย่างรวบรัดเกินไป
2. การตั้งคณะกรรมการดังกล่าวไม่มีกฎหมายรองรับ
3. คณะกรรมการชุดนี้ทำงานเสมือนเป็นศาลซึ่งถูกเรียกว่าเป็น ศาลเตี้ย
4. การทำงานของคณะกรรมการเป็นเครื่องมือของ รสช.
5. การกำหนดไม่ให้ผู้ถูกยึดทรัพย์ลงสมัครรับเลือกตั้ง

73) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลปัจจุบัน จะมีพระชนมายุครบ 72 พรรษาในปี
1. พ.ศ.2535           2. พ.ศ.2536           3. พ.ศ.2537           4. พ.ศ.2538           5. พ.ศ.2542

74) ในปัจจุบันประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีมาแล้วทั้งหมด อ.หวง เเอ๊คคอร์นเนอร์  ดอทคอม
1. 16 คน                2. 22 คน                3. 18 คน                4. 19 คน                5. 20 คน

75) วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตรงกับวันใดของทุกปี
1. 1 กรกฎาคม                       2. 10 กรกฎาคม
3. 13 กรกฎาคม                    4. 1 สิงหาคม                         5. 10 สิงหาคม

76) รัฐบาลไทยและลาวตกลงร่วมกันให้สร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงเชื่อมไทย-ลาวที่จุดใด
1. จังหวัดเชียงราบ-ท่าแขก                 2. จังหวัดเลข-หลวงพระบาง
3. จังหวัดหนองคาย-เวียงจันทร์          4. จังหวัดมุกดาหาร-ท่าเสด็จ
5. จังหวัดนครพนม-ท่าอุเทน

77) “NASDAQ” เป็นชื่อของ
1. ดาวเทียมนานาชาติ                          2. สำนักข่าวระหว่างประเทศ
3. ดัชนีราคาหุ้น                                    4. บริษัทผู้รับสัมปทานการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง
5. สถานีโทรทัศน์ข้ามประเทศ

78) “ก.ต.” หมายถึง อ.วันนรัตน์
1. คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ                                    2. คณะกรรมการข้าราชการตุลาการ
3. คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายต่างประเทศ                     4. คณะกรรมการควบคุมคนต่างด้าว

 

79) การศึกษาภาคบังคับของไทยกำหนดไว้ให้ศึกษาถึงชั้นใด

1. ประถม 4           2. ประถม 6           3. มัธยม 3              4. ม.ศ.3                  5. มัธยม 6

81) การรัฐประหารของไทยครั้งใดที่ไม่เป็นประสบความสำเร็จ อ.กษิระ
1. 23 กุมภาพันธ์ 2534                         2. 9 กันยายน 2528
3. 1 เมษายน 2534                                4. ข้อ 1และ 2
5. ข้อ 2 และ 3

82) วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ต้องการให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาในด้าน ปลัดศุภวัฒน์
1. เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. ผลผลิตและการกระจายรายได้
3. ปริมาณและความเป็นธรรมในสังคม
4. ปริมาณ คุณภาพ และความเป็นธรรมในสังคม
5. คุณภาพ ปริมาณ และการกระจายได้

83) “ กรอ. จังหวัด” คือ

1. โครงการจัดที่ทำกินให้แก่เกษตรกรผู้ยาจน
2. โครงการจัดหาแหล่งน้ำมันกิให้แก่ราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. โครงการจัดเก็บและกระจายรายได้ให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้
4. โครงการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับราษฎรผู้ยากไร้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเสื่อมโทรม
5. โครงการจ้างงานเกตรกรในชนบท

84) “คจก.” หมายถึง
1. โครงสร้างจัดที่ทำกินให้แก่เกษตรกรผู้ยากจน
2. โครงสร้างจัดหาแหล่งน้ำกินให้แก่ราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเด็กเเอ๊ค
3. โครงสร้างจัดเก็บและกระจายรายได้ให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้
4. โครงสร้างจัดสรรที่ดินทำกินให้กับราษฎรผู้ยากไร้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเสื่อมโทรม
5. โครงสร้างจ้างงานเกษตรกรในชนบท

85) “RUSH HOUR” หมายถึง
1. ระยะเวลาในการเดินทางบนทางด่วน
2. ชั่วโมงเร่งด่วนในการเดินทาง
3. ระยะเวลาในการติดต่อราชการ
4. ช่วงเวลาโรงเรียนเลิก
5. ไม่มีข้อถูก

86) กระทรวงมหาดไทยที่มีอายุการจัดตั้งน้อยกว่ากระทรวงอื่นๆ
1. มหาดไทย                          2. ศึกษาธิการ
3. เกษตรและสหกรณ์             4. ต่างประเทศ                       5. คมนาคม

87) รางวัล “ ซีไรท์ ” เป็นรางวัลในทางด้าน
1. การพูด                               2. การบริหาร
3. การเขียน                            4. การโฆษณา                      5. การกีฬา

88) โนเมนสแลนด์ เป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดนระหว่างประเทศ
1. ไทย-ลาว                            2. กัมพูชา-มาเลเซีย
3. ไทย-มาเลเซีย                    4. ไทย-พม่า
5. ไทย-กัมพูชา

89) ระเบียบ กับ ข้อบังคับ แตกต่างกันอย่างไร
1. ระเบียบ จะออกได้โดยมีกฎหมายหรือไม่มีกฎหมายรองรับก็ได้  เพื่อวางไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานประจำ
2. ระเบียบ จะออกได้เมื่อมีกฎหมายรองรับให้อำนาจไว้เท่านั้น
3. ข้องบังคับ จะออกได้เมื่อมีกฎหมายรองรับให้อำนาจไว้เท่านั้น
4. ข้อ 1 และ 3

5. ข้อ 2 และ 3

90) ข้อใดถูกต้อง

1. หนังสือประเภทประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และเวียน
2. หนังสือประเภทประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว
3. หนังสือสั่งการ ได้แก่ ระเบียบและข้อกำหนด
4. หนังสือสั่งการ ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบ และ ข้อบังคับ
5. ข้อ 2 และ 4

91) ในทางราชการ การใช้โทรศัพท์ โทรเลข หรือวิทยุ ควรจะใช้ในกรณีใดจึงจะถูกต้องที่สุด
1. เรื่องลับ                                              2. ไม่ใช่เรื่องลับ
3. เรื่องที่ส่งด้วยหนังสือไม่ทัน                  4. เรื่องเกี่ยวกับเงิน
5. หาคนพิมพ์ไม่ได้

 
92) ปัจจุบันต้องทำงานด้วยความรวดเร็วจึงจะทันต่อเหตุการณ์ หนังสือที่ต้องปฏิบัติเร็วกว่าปกติมีกี่ประเภท
1. 2 ประเภท                          2. 3 ประเภท                          3. 4 ประเภท                          4. 5 ประเภท
5. ขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชาจะกำหนดตามความจำเป็นและเร่งด่วน

93) คำว่า “ด่วนที่สุด” หมายความว่า
1. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น
2. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร่งด่วนช้ากว่าหนังสือด่วนพิเศษ
3. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็ว
4. ปฏิบัติเมื่อใดก็ได้ แต่ขอให้ทำเสร็จทันเวลาก็แล้วกัน
5. การส่งหนังสือประเภทนี้ต้องส่งทาง EMS

94) ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คำขึ้นต้นและลงท้ายใช้คำว่า
1. กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง แอ็คกรุ๊ป

2. กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
3. เรียน ขอแสดงความนับถือ
4. เรียน โดยความเคารพอย่างสูง
5. ขอประทานกราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

95) ผู้ว่าราชการจังหวดมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี จะใช้คำขึ้นต้นและลงท้ายอย่างไร
1. ขอประทานกราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
2. กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
3. เรียน ขอแสดงความนับถือ
4. ขอประทานอนุญาตกราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
5. กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

96) หนังสือราชการจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ แต่บางคนเก็บไว้นานจนเต็มตู้ ทั้งๆ ที่หนังสือเหล่านั้นไม่มีประโยชน์ทำให้งานล่าช้า เพราะไม่รู้จักวิธีการทำลายหนังสือราชการ ต่อไปนี้ข้อใดถูก
1. ตามปกติหนังสือราชการเก็บไว้นานไม่น้อยกว่า 10 ปี
2. หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นประจำเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นปีปฏิทินเจ้าหน้าที่มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ
4. ถูกทุกข้อ

5. ไม่มีข้อถูก
97) หัวหน้าส่วนราชการระดับใดที่มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ
1. หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป
2. หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป
3. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปหรือผู้ว่าราชการจังหวัดในส่วนภูมิภาค
4. หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงขึ้นไป
5. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

98) ท่านเข้าใจคำว่า “ลับ” กับ “ปกปิด” อย่างไร
1. “ลับ”  เป็นความลับเกี่ยวกับข่าวสาร วัตถุ หรือบุคคลหากรั่วไหลไปถึงบุคคลไม่มีหน้าที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่งทางราชการและประเทศชาติได้
2. “ปกปิด”  เป็นความลับซึ่งไม่เปิดเผยให้แก่ผู้ไม่มีหน้าที่ สงวนไว้เฉพาะผู้มีหน้าที่เท่านั้น
3. “ลับ” ใช้กับเอกสาร “ปกปิด” ใช้กับบุคคล
4. ข้อ 1 และ 2

5. ถูกทุกข้อ

99) การเสนอหนังสือให้เสนอไปตามสายการปฏิบัติงานตามลับดับชั้นผู้บังคับบัญชา ยกเว้นกรณี
1. เรื่องกำหนดชั้นความเร็วเฉพาะเจาะจงถึงบุคคล ให้เสนอตรงได้ แต่ต้องรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ
2. เรื่องที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับกำหนดไว้เฉพาะ เช่น เรื่องร้องเรียนการกล่าวหา หรือเรื่องอุทธรณ์ คำสั่ง ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป
3. เรื่องผลประโยชน์ของผู้บังคับบัญชาคนใดให้เสนอโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาคนนั้นโดยเฉพาะ
4. ข้อ 1 และ 2

5. ถูกทุกข้อ

100) การทำบันทึกแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ
1. บันทึกย่อเรื่อง บันทึกรายงาน บันทึกความคิดเห็น บันทึกติดต่อ บันทึกสั่งการ
2. บันทึกข้อความ บันทึกจดหมายเหตุ บันทึกรายวันทำการ บันทึกย่อเรื่อง บันทึกสั่งการ
3. บันทึกย่อความ บันทึกเหตุการณ์ประจำวัน บันทึกปกปิด บันทึกความเห็น บันทึกช่วยความจำ
4. บันทึกเหตุการณ์ บันทึกย่อ บันทึกรายการประจำวัน บันทึกสั่งการ บันทึกจดหมายเหตุ
5. บันทึกสั่งการ บันทึกรายการประชุม บันทึกเหตุการณ์ บันทึกช่วยความจำ บันทึกเวียน

1.  5                        21.  5                                      41.  1                                      61.  1                      81.  5
2.  1                        22.  1                                      42.  1                                      62.  3                      82.  1
3.  3                        23.  3                                      43.  1                                      63.  2                      83.  3
4.  2                        24.  4                                      44.  3                                      64.  2                      84.  3
5.  4                       25.  4                                      45.  3                                      65.  2                      85.  2
6.  4                       26.  3                                      46.  4                                      66.  4                      86.  5
7.  1                        27.  1                                      47.  1                                      67.  3                      87.  3
8.  4                        28.  5                                      48.  2                                      68.  3                      88.  3
9.  5                        29.  3                                      49.  4                                      69.  4                      89.  4
10.  3                      30.  1                                      50.  1                                      70.  3                      90.  5
11.  1                      31.  4                                      51.  2                                      71.  1                      91.  3
12.  4                      32.  3                                      52.  3                                      72.  4                      92.  2
13.  4                      33.  2                                      53.  4                                      73.  5                      93.  1
14.  3                      34.  4                                      54.  2                                      74.  2                      94.  3
15.  2                      35.  1                                      55.  4                                      75.  5                      95.  2
16.  3                      36.  3                                      56.  3                                      76.  3                      96.  4
17.  1                      37.  3                                      57.  2                                      77.  3                      97.  3
18.  5                      38.  4                                      58.  3                                      78.  2                      98.  4
19.  4                      39.  1                                      59.  2                                      79.  1                      99.  4
20.  2                      40.  3                                      60.  2                                      80.  5                      100. 5

100 ข้อ การเงิน พัสดุ สารบรรณ

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1.) การออกหนังสือรับรอง  ต้องติดรูปถ่ายหรือไม่ตามระเบียบงานสารบรรณ

1. ต้องติดทุกครั้งตามเรียบ                                       2. ไม่จำเป็น

3. ในกรณีเป็นเรื่องสำคัญที่ออกให้บุคคลให้ติดรูปถ่ายด้วย        4. ให้อยู่ในดุลพินิจของเจ้าหน้าที่

5. แล้วแต่ความต้องการของผู้ช่วย

2)  คำว่า ” งบประมาณเกินดุล ” หมายความว่าอย่างไร

1.ปริมาณเงินไหลเข้าประเทศมากกว่าไหลออก               2.มูลค่าสินค้าส่งออกมากกว่ามูลค่าสินค้าสินค้านำเข้า

3.รัฐบาลมีรายได้มากกว่ารายจ่าย                                     4.ประเทศมีรายได้มากกว่ารายจ่าย

5.รายรับของรัฐบาลมากกว่ารายจ่ายของรัฐบาล

3) คำว่า ” งบประมาณสมดุล ” หมายความว่าอย่างไร

1.ปริมาณเงินไหลเข้าประเทศมากกว่าไหลออก               2.มูลค่าสินค้าส่งออกมากกว่ามูลค่าสินค้าสินค้านำเข้า

3.รัฐบาลมีรายได้มากกว่ารายจ่าย                                      4.ประเทศมีรายได้มากกว่ารายจ่าย

5.รายรับของรัฐบาลมากกว่ารายจ่ายของรัฐบาล

 

 

 

4) ประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่มักขาดดุลการค้าเป็นเพราะสาเหตุใด

1.มีการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรมาก                        2.มีความต้องการนำเข้าสินค้าทุนมาก

3.มีความต้องการสินค้าที่ผลิตภายในประเทศมาก          4.มีความต้องการบริโภคสินค้าและบริการมาก

5.ประชาชนส่วนใหญ่ดำรงชีพอย่างไม่ประหยัด

5) ปัจจัยสำคัญที่สุดในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาได้แก่

1.การเพิ่มขึ้นของกำลังแรงงานทำให้อัตราค่าแรงในประเทศต่ำ

2.การนำกรรมวิธีในการผลิตใหม่ๆมาใช้ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง

3.การที่ประชาชนจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพื่อซื้อสินค้าและบริการทำให้อุปสงค์รวมเพิ่มขึ้น

4.การนำเงินทุนจากต่างประเทศเข้ามามากทำให้อัตราดอกเบี้ยในประเทศลดลง

 

5.ไม่มีข้อใดถูก
6) ข้อใดกล่าวถึงความหมายในการพัฒนา เศรษฐกิจได้ดีที่สุด

1.รายได้ประชาชาติที่แท้จริงเพิ่มขึ้นพร้อมๆกับประชากรเพิ่มขึ้น

2.รายได้ประชาชาติต่อหัวสูงขึ้นพร้อมกับภาวะเงินเฟ้อมีอัตราสูง

3.รายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่มขึ้นพร้อมๆกับการแบ่งปันรายได้เท่าเทียมกันมากขึ้น

4.รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นพร้อมกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในอัตราสูง

5.มีการส่งออกสินค้าการเกษตรเพิ่มมากขึ้น

7) ข้อใดเป็นลักษณะสำคัญที่สุดของการปกครองระบอบประชาธิปไตย

1.การยอมให้ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจประชาธิปไตย

2.การยอมให้ประชาชนมีสิทธิ์และเสรีภาพเต็มที่

3.การยอมให้ประชาชนได้เลือกตั้งผู้แทนราษฎรโดยตรง

4.การถือว่าผู้แทนราษฎรเป็นผู้แทนของปวงชน

5.การถือว่าอำนาจอธิปไตยมาจากพรรคที่มีเสียงข้างมาก

8) ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภากรณีใดที่ทำให้คณะรัฐมนตรีต้องพ้นตำแหน่ง

1.เมื่อมีการยุบสภา                                           2.เมื่อรัฐมนตรีจำนวนมากกว่ากึ่งหนึ่งลาออก

3.เมื่อรัฐสภามีมติไม่ไว้วางใจ                          4.เมื่อรัฐสภาไม่รับหลักการร่าง พ.ร.บ.ที่รัฐบาลเสมอ

5.เมื่อรัฐมนตรีในคณะมีมลทินมัวหมอง

9) การยุบสภาเป็นวิธีการหนึ่งที่รัฐบาลทำได้ในกรณีมีความขัดแย้งกับสภาผู้แทนราษฎร จุดมุ่งหมายในการยุบสภา คืออะไร

1.เพื่อให้ประชาชนตัดสินใจเลือกตั้งใหม่            2.เพื่อให้รัฐบาลปรับปรุงคณะรัฐมนตรี

3.เพื่อให้ ส.ส. สำนึกในบทบาทที่ดี                     4.เพื่อยกเลิกการปกครองแบบรัฐสภา

5.เพื่อปรับปรุงบทบาทของรัฐสภาในการปกครองประเทศ

10) คำว่า ” คณะรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภา ” หมายความว่าอย่างไร

1.คณะรัฐมนตรีต้องบริหารบ้านเมืองภายใต้การควบคุมของรัฐสภา

2.คณะรัฐมนตรีอาจถูกรัฐสภาอภิปรายและลงมติไม่ไว้วางใจ

3.คณะรัฐมนตรีอาจอยู่ในตำแหน่งได้ถ้ารัฐสภาไม่ไว้วางใจ

4.คณะรัฐมนตรีต้องรายงานการปฏิบัติงานต่อรัฐสภา

5.รัฐสภามีอำนาจตรวจสอบและกำหนดภารกิจให้ปฏิบัติ

11) หลักการจัดระเบียบบริหารราชการข้อใด ที่จะทำให้ประชาชนมีโอกาสปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตยได้ดีที่สุด

1.หลักการรวมอำนาจปกครองไว้ที่ส่วนกลาง

2.หลักการรวมอำนาจปกครองปกครองไว้ที่บุคคลคนเดียว

3.หลักการกระจายอำนาจปกครองให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

4.หลักการรวมอำนาจไว้ที่พรรค ๆ เดียว

5.หลักการให้ฝ่ายการเมืองมีอำนาจเหนือราชการประจำ

12) เพราะเหตุใดมนุษย์จึงต้องอยู่รวมกันเป็นสังคม

1.ต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่น ไม่สามารถอยู่คนเดียวได้               2.ต้องช่วยเหลือแบ่งงานกันทำ

3.ต้องการความอยู่รอด                                                       4.ต้องร่วมมือกันสร้างวัฒนธรรม

5.ต้องอยู่รวมกันโดยธรรมชาติ

13) สถาบันสังคม จะมั่นคงอยู่ได้ขึ้นอยู่กับข้อใด

1.การจัดระเบียบกฎเกณฑ์ทางสังคม                                2.แนวทางและแบบแผนการปฏิบัติของคนในสังคม

2.การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม                                              4.บุคคลเข้าใจจุดประสงค์ของสถาบัน

5.บุคคลต้องช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน

14) รายได้ประชาชาติ (National income) วัดอะไร

1.การกระจายรายได้ของประชากรในประเทศ

2.อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ

3.อัตราความก้าวหน้าของเทคโนโลยีของประเทศ

4.มาตรฐานการครองชีพของประชาชนในประเทศ

5.ความสามารถในการสร้างรายได้ของประชากร

15) ข้อใดแสดงว่า ประเทศ ก. พัฒนามากกว่า ประเทศ ข.

1.ประเทศ ก.  เป็นประเทศอุตสาหกรรม ประเทศ ข.  เป็นประเทศเกษตรกรรม

2.จำนวนประชากรประเทศ ก. มากกว่าประเทศ ข.

3.รายได้ประชาชาติเฉลี่ยต่อหัวประเทศ กง มากกว่าประเทศ ข.

4..ประชาชนในประเทศ ก. มีคุณภาพมากกว่าประเทศ ข.

5.ประชาชนในประเทศ ก. มี สุขภาพดีกว่าประเทศ ข.

 

 

เฉลย.. 1. 3      2. 5     3. 5     4. 2     5. 4    6. 3    7. 1     8. 1     9.1           10. 1     11. 3     12. 1    13. 2    14. 2    15. 3

 

 

1) ผลงานการศึกษาที่ถือว่ามีชื่อเสียงที่สุดในยุคการจัดการตามแนวมนุษย์สัมพันธ์(Human Relation Approach) คือ การทดลองที่เรียกว่า
1. One Best way Study                                       2. Scientific Study

3. Mixed-Scanning Experiment                       4. Pareto Study

5. Hawthorne Experiment

2) นักทฤษฎีใดมิใช่นักทฤษฎีตามแนวการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management)

1. Herbert Simon                                 2. Henri Fayol

3. Frederick W. Taylor                                       4. Luter Gulic

5.3 Max Weber

3) นักรัฐประศาสนศาสตร์กลุ่มที่ประกาศแนวความคิด New Public Administration เกิดจากการประชุมที่เมืองใด

1. New York                                                         2. Pitsburg

3. Minnowbrook                                                 4. Minesota

5. London

4) ทฤษฎีการบริหารที่เน้นว่าผู้นำเท่านั้นเป็นผู้กำหนดนโยบายสาธารณะ ประชาชนโดยทั่วไปและไม่มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ คือ

1. Group Theory                                                  2. Elite Theory

3. Systerm Theory                                               4. Institutional Theory

5. Policy Group Theory

5) ข้อใดมิใช่รูปวิธีการตัดสินวินิจฉัยนโยบายสาธารณะที่ถูกต้อง

1. การตัดสินวินิจฉัยแบบใช้หลักสมเหตุสมผล

2. การตัดสินวินิจฉัยแบบใช้หลักส่วนเพิ่มขึ้น

3. การตัดสินวินิจฉัยแบบใช้หลักผสมกลั่นกรอง

4. การตัดสินวินิจฉัยแบบใช้หลักตามสถานการณ์

5. ไม่มีข้อถูกต้อง

6) ข้อใดมิใช่ประโยชน์ของการวางแผนตามทฤษฎีการบริหาร

1. เพื่ออธิบาย (Clarity)                                        2. เพื่อตกลงใจ (Determine)

3. เพื่อให้มีนโยบาย (Policy)                               4. เพื่ออ้างอิงข้อเท็จจริง (Fact)

5. เพื่อให้เกิดการมองการณ์ไกล (Anticipation)

7) บุคคลแรกที่ใช้คำว่า Development Administration (การบริหารการพัฒนา) คือ

1. Gerore Gant                                     2. Max Weber

3. Fred W. Riggs                  4. Henry L. Gant

5. Arther C. Clark

8) ข้อใดมิได้ถือว่าเป็นลักษณะพิเศษของ การบริหารการพัฒนา นี้ ต่างจากการบริหารราชการแบบดั้งเดิม
1. มีการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ

2. มีลักษณะอ่อนไหวปรับตัวให้เข้ากับ สถานการณ์สภาวะแวดล้อมได้ง่าย

3. ต้องการความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ

4. การบริหารเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง

5. ไม่มีข้อถูก

9) ข้อใดเป็นคุณลักษณะของนักบริหารการพัฒนา

1. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความชำนาญ

2. เป็นผู้มีความคิดริเริ่มในทางสร้างสรรค์

3. เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดีเลิศ

4. เป็นผู้มีความสารถในการตัดสินใจได้รวดเร็วและไม่ผิดพลาด

5. ถูกทุกข้อ

10) ข้อใดมิใช่ลักษณะเด่นของระบบคุณธรรม(Merit System)

1. หลักความเสมอภาค(Equality of  Opportunity)

2. หลักความสามารถ(Competence)

3. หลักการประสานประโยชน์(Interest Balancing)

4. หลักความมั่งคง(Security on tenure)

5. หลักความเป็นกลางทางการเมือง(Political neutrality)

11) ข้อใดไม่จัดเป็นองค์ประกอบของการพัฒนาองค์การ(OD)

1. งบประมาณ                                       2. หัวหน้างาน

3. ผู้ปฏิบัติงานทุกคน                           4. นักปฏิบัติการ OD

5. โครงการพัฒนาองค์การ
12) ตามทฤษฎีการบริหารงานตามวัตถุประสงค์ (MBO) ผู้บริหารจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ต้องอาศัยกิจกรรมการบริหาร 4 ประการ คือ

1. การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การอำนวยการ และการควบคุม

2. การวางแผน การจัดรูปงาน การปฏิบัติตามแผน และการอำนวยการ

3. การวางแผน การจัดรูปงาน การอำนวยการ และการปฏิวัติ

4. การวางแผน การจัดรูปงาน การอำนวยการ และการควบคุม

5. ไม่มีข้อถูก

13) ข้อใดไม่ใช่วิธีก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารตามทฤษฎีการบริหารแบบมีส่วนร่วม(Participative Management)

1. การชี้แนะและเสนองาน                  2. การให้กลุ่มเสนอแนะความคิดเห็น

3. การให้กลุ่มควบคุมกันเอง                               4. การออกคำสั่งให้ทุกคนเข้าร่วมบริหารงาน

5. การจัดให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ

14) ปัจจัยที่สำคัญที่สุดของการปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ หรือบริหารงานภายใต้ภาวะข้อจำกัด

1. โอกาส                               2. สถานการณ์                                      3. ผู้บริหาร

4. เวลา                                    5. วัสดุ

15) กลุ่มกิจกรรมคิวซี(Q.C. Circle) กลุ่มแรกในญี่ปุ่นตั้งขึ้นในปีใด

1. พ.ศ.2503           2. พ.ศ.2504           3. พ.ศ.2505           4. พ.ศ. 2511          5. พ.ศ.2514

16) หลักการพื้นฐานประการหนึ่งของกิจกรรมคิวซี คือระบบบริหารที่มีหลักการว่า

1. No Job No Money                          2. No Problem No Congress

3. No Man No Progress                      4. No Problem No  Progress

5. ไม่มีข้อถูก

17) วงจรเดมมิ่ง หรือวงจร PDCA อักษร P ในที่นี้หมายถึง

1. Plan                    2. Policy                3. Private               4. Playing Roll                     5. Package

18) ข้อใดมิใช่เทคนิคที่จะเป็นสำคัญการทำกิจกรรมคิวซี

1. เทคนิคทางสถิติ                                2. เทคนิคการระดมสมอง

3. เทคนิคการคิดสร้างสรรค์               4. เทคนิคการทำงานร่วมกันเป็นทีม

5. เทคนิคการทำงานในสภาวะจำกัด

19) Gantt’s Chart แบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ

1. ตารางบันทึกการทำงานของคนและเครื่องจักร,ตารางแผนผังงาน, ตารางคุมงานประมาณ และตารางความก้าวหน้างาน

2. ตารางบันทึกการทำงานของคน,ตารางแผนผังงาน, ตารางคุมงานและตามก้าวหน้างาน

3. ตารางบันทึกการทำงานของเครื่องจักร,ตารางคุมงานคอย, ตารางแผนงานและความก้าวหน้า

4.  ตารางบันทึกการทำงานของคนและเครื่องจักร,ตารางแผนผังงาน, ตารางคุมงานคอยและตารางความก้าวหน้างาน

5. ตารางบันทึกการทำงานของคนและเครื่องจักร,ตารางคุมงานคอย, ตารางคุมงบประมาณ ตารางความก้าวหน้างาน

20) ข้อใดไม่ใช่วิธีประมาณเวลา ในเทคนิคการประเมินผลและการตรวจสอบผลงาน (PERT)

1. เวลาที่คาดว่าจะทำได้เร็วที่สุด(Optimistic time)

2. เวลาที่คาดว่าประหยัดที่สุด (Economic time)

3. เวลาที่คาดว่าใกล้เคียงที่สุด(Most likely time)

4. เวลาที่คาดว่าช้าที่สุด( Pessimistic time)

5. ไม่มีข้อถูก

21) ข้อใดคือลำดับขั้นตอนที่ถูกต้องระบบเทคนิควิเคราะห์เส้นทางวิกฤต (CPM)

1. การจัดแบ่งงานของโครงการ, การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ, การจัดลำดับกิจกรรม, การสร้างข่ายงานและวีถีวิกฤต

2. การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ, การจัดแบ่งงานของโครงการ, การสร้างข่ายงาน ,   การจัดลำดับกิจกรรมและหาวีถีวิกฤต

3. การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ, การจัดแบ่งงานของโครงการ, การหาวีถีวิกฤตจัดลำดับกิจกรรมและการสร้างข่ายงาน

4. การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ, การจัดแบ่งงานของโครงการ, การจัดลำดับกิจกรรม, การหาวีถีวิกฤตและการสร้างข่ายงาน

5. การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ, การจัดแบ่งงานของโครงการ, การจัดลำดับกิจกรรมและหาวีถีวิกฤต

22) การบริหารระบบ MIS สาขาที่เน้นเรื่องการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์, การสื่อสารข้อมูลและระบบสำนักงานอัตโนมัติชื่อเรียกว่า

1. IRM : Information Resources Management

2. DSS : Decision Support System

3. DP : Data Processing

4. CPM : Critical Path

5. ไม่มีข้อถูก

23) ข้อใดมิใช่ปัจจัยสำคัญของการพิจารณากำหนดโครงสร้างขององค์การ

1. ระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ                2. ระบบการติดต่อสื่อสารที่ดี

3. ความสะดวกสบายของผู้ร่วมงาน  4. สมาชิกแต่ละคนควรได้ทำงานที่ตนพึงพอใจ

5. เอกลักษณ์ขององค์การ

24) ลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์ 5 ลำดับของ Maslow ตามทฤษฎีของ Hierarchy of need คือ

1. Basic Needs, Security Needs, Esteem Needs, Love Needs and Self Actualization Needs

2. Basic Needs, Love Needs, Security Needs, Esteem Needs and Self Actualization Needs

3. Basic Needs, Love Needs, Self Actualization Needs, Security Needs and Esteem Needs

4. Basic Needs, Security Needs, Love Needs, Esteem Needs and Self Actualization Needs

5. Basic Needs, Self Actualization Needs, Security Needs, Love Needs and Esteem Needs

25) ต่อไปนี้ข้อใดเป็นปัจจัย Hygiene Factors ตามทฤษฎี Two Factors Theory ของ Herzberg

1. เงิน, ลักษณะงาน, การบังคับบัญชา, ความก้าวหน้า

2. เงิน, การบังคับบัญชา, การยกย่อง, ความมั่งคง

3. เงิน, การบังคับบัญชา, ความมั่งคง, ความรับผิดชอบ

4. เงิน, การบังคับบัญชา, ความมั่งคง, นโยบายและการบริหาร

5. เงิน, การบังคับบัญชา, ความสำเร็จ, นโยบายและการบริหาร

26) ผู้ที่เสนอทฤษฎี Expectancy Theory ซึ่งมุ่งศึกษาว่า “ เมื่อมนุษย์มีความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมา เงื่อนไขที่กำหนดว่าเขาจะแสดงพฤติกรรมเพื่อผ่อนคลายความต้องการนั้นหรือไม่ ก็คือ “ ความคาดหวัง” เกี่ยวกับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการแสดงพฤติกรรมใดๆนั้น” ได้แก่

1. McGregor         2. Maslow             3. Vroom               4. Herzberg           5. Chester I. Barnard

27) คำว่า “Communis” ซึ่งเป็นภาษาละติน อันเป็นรากคำศัพท์ของคำว่า “ Communication” แปลว่าอะไร

1. การสื่อสาร                        2. การสร้างอย่างสามัญ

3. กฎเกณฑ์                           4. การติดต่อกัน                                    5. ข่าวสาร

 

 

 

28) การติดต่อสื่อสารแบบธรรมดาและง่ายที่สุด คือ

1. การส่งจดหมาย(Mail)                                     2. การโทรศัพท์(Telephone)

3. การโทรเลข(Telegrame)                 4. การใช้นกพิราบสื่อสาร(Peageon)

5. การติดต่อสื่อสารแบบตัวต่อตัว ( Face-to-Face)

30) ผู้บังคับบัญชาที่ถือว่า ผู้ช่วย หมายถึง “ ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นผู้ช่วยของหัวหน้า และช่วยให้งานของหัวหน้าสำเร็จ ไม่ใช่งานของตนสำเร็จ” คือผู้นำแบบ

1. แบบอัตตนิยม(Autocratic Leaders)                              2. แบบเสรีนิยม(Laissez-fairs Leaders)

3. แบบประชาธิปไตย(Democratic Leaders)   4. แบบปฏิฐาน( Positive- Leaders)

5. ไม่มีข้อถูก
 

31) ผู้ที่ให้คำจำกัดความของการติดต่อสื่อสารว่า “ใครพูดอะไร ในช่องทางใด กับใคร ได้ผลอย่างใด?” คือ

1. Redfield            2. Siffin                  3. Moravec            4. Lasswell            5. Whyle Jr.

32) ข้อใดผิด

1. ทฤษฎี X และทฤษฎี Y: McGregor

2. Hierarchy of Needs Theory: Maslow

3. New Public Administration : Wilson

4. Hawthorne Experiment : Mayo

5. Scientific Management :Taylor

33) ในเทคนิคการบริหารแบบ PERT (Program Evaluation and Review Technique) นั้น Critical Path หรือสายงานวิกฤตนั้น หมายถึง

1. สายงานที่สั้นที่สุดตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น

2. สายงานที่ยาวที่สุดตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น

3. สายงานที่เหมาะสมที่สุดตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น

4. สายงานที่ประหยัดที่สุดตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น

5. สายงานที่สิ้นเปลืองที่สุดตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น

34) ตามเทคนิคการบริหาร โดยใช้ Gant’s Chart ซึ่งมีลักษณะเป็นตารางนั้น การกำหนดเวลาจะอยู่ในตารางแนวใด

1. แนวดิ่ง                                               2. แนวเฉียง

3. แนวตั้ง                                               4. แนวนอน

5. อยู่แนวใดก็ได้

35) ตามเทคนิคกลุ่มกิจกรรม คิวซี(QCC) แผนภูมิที่มีลักษณะกราฟเส้นที่มีเส้นขีดจำกัดบนและขีดจำกัดล่างกำกับไว้ เพื่อสะดวกแก่การตรวจสอบข้อมูลว่าอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้หรือไม่ เรียกว่า

1. แผนภูมิควบคุม(Control Chart)                     2. แผนภูมิพาเรโต(Pareto Diagram)

3. แผนภูมิการกระจาย(Scatter Diagram)         4. แผนภูมิก้างปลา(Fish Bone Diagram)

5. ไม่มีข้อถูก

36) ตามเทคนิคการบริหารงานตามวัตถุประสงค์ (MBO) คำว่าเป้าหมาย คือ

1. การกำหนดสิ่งที่ต้องทำให้สำเร็จล่วงหน้า

2. วัตถุประสงค์เฉพาะด้านในการทำงาน

3. การแถลงเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลงานจะต้องกระทำให้สำเร็จว่ามีคุณลักษณะอย่างไร ต้องกระทำให้สำเร็จเมื่อใด และ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าใด

4. การกำหนดสิ่งที่อยากทำให้สำเร็จโดยมุ่งเน้นประเด็นที่ต้องการอย่างชัดเจน

5. ถูกทุกข้อ

37) ตามทฤษฎีกระบวนการบริหาร “ POSDCORB Modes” หลักมนุษย์สัมพันธ์ (Human Relation) และการจูงใจ (Motivation) จัดอยู่ในกระบวนการบริหารขั้นตอนใด

1. Organizing                       2. Staffing                             3. Directing

4. Coordinating                   5. อยู่ได้ในทุกขั้นตอน

38) ข้อใดถูก

1. Maslow: x-y Theory       2. Taylor: POSDCOLD

3. Easton: QCC.                   4. Minnowbrook: New Pa

40) ข้อใดไม่ได้จัดว่าเป็นการวางแผนกำลังคน( Man-power Planning)

1. การวางแผนความต้องการกำลังคน               2. การวางแผนเพื่อให้ได้มาซึ่งกำลังคนที่ต้องการ

3. การวางแผนการผลิตกำลังคน                        4. การวางแผนการใช้กำลังคน

5. ไม่มีข้อถูก

41) ถ้าปีใดงบประมาณขาดดุล แสดงว่า

1. มีการจ้างงานสูงขึ้น                                          2. มีการว่างงานสูงขึ้น

3. เงินคงคลังลดลง                                                4. เกิดภาวะเงินฝืด

5. ไม่กระทบต่อการจ้างงาน

42) กระบวนการยุติธรรม คือ

1. ตำรวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์                        2. ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา

3. การที่ให้ผู้ที่ถูกศาลตัดสินใจลงโทษแล้วสามารถอุทธรณ์ได้

4. ข้อ 1 และ 2                                                       5. ไม่มีข้อถูก

43) ข้อใดไม่ใช่ข้าราชการพลเรือน

1. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 2. นายอำเภอตะพานหิน

3. ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ เขต 4        4. เอกอัครทูตไทยประจำนิวซีแลนด์

5. ปลัดจังหวัดสกลนคร

44) ตามหลักเศรษฐศาสตร์ “ดุลยภาพ” ( Equilibrium) หมายถึง

1. การที่พ่อค้าขายสินค้าได้กำสูงสุด

2. การที่ข้าราชการพัฒนาประเทศแล้วได้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง

3. ปริมาณเสนอซื้อสินค้าเท่ากับปริมาณเสนอขายสินค้า

4. การที่เก็บภาษีสินค้าเข้าได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย

5. ไม่มีข้อถูก

45) ประเทศใดมีปัญหาชนกลุ่มน้อยมากที่สุด

1. เวียดนาม                                            2. กัมพูชา

3. พม่า                                                    4. มาเลเซีย

 

5. อินโดนีเซีย

46) ข้อใดมีความหมายใกล้เคียงคำว่า “ ระบบ 2 พรรค” มากที่สุด

1. มีพรรคการเมือง 2 พรรคเท่านั้น

2. มีพรรคการเมืองหลายพรรค และมีพรรค 2 พรรคเท่านั้นที่ผลัดกับเป็นรัฐบาล

3. มีพรรคการเมืองหลายพรรค และมีพรรค 2 พรรคเท่านั้นที่ไม่เคยเป็นรัฐบาล

4. มีพรรคการเมือง 2 พรรคเท่านั้น พรรคหนึ่งเป็นรัฐบาล อีกพรรคหนึ่งเป็นฝ่ายค้าน

5. มีพรรคการเมือง 2 พรรค และเป็นรัฐบาลร่วมกัน

47) VAT หรือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ย่อมาจาก

1. Value Added Tax                           2. Value Article Tax

3. Value Applied Tax                         4. Value Asset Tax

5. Value Adding Tax

48) ข้าราชการพลเรือนที่ทำผิดวินัยร้ายแรงต้องได้รับโทษต่ำสุด คือ

1. ให้ออก               2. ปลดออก           3. ไล่ออก               4. ลดขั้นเงินเดือน 5. ภาคทัณฑ์

49) ข้อใดเป็นประชาธิปไตยโดยตรง(direct Democracy)

1. ประชาชนเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี

2. ประชาชนเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อไปจัดตั้งรัฐบาล

3. สภานิติบัญญัติลงมติจัดตั้งรัฐบาล

4. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

5. การพลังงานแห่งชาติ

50) แก๊สในอ่าวไทยนั้น มีหน่วยงานใดมีหน้าที่ในการอนุมัติซื้อขาย

1. การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

2. กระทรวงอุตสาหกรรม

3. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง

4. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

5. การพลังงานแห่งชาติ

51) ในตลาดการแข่งขันอย่างสมบูรณ์นั้น นายจ้าง

1. จ้างแรงงานมากขึ้น

2. จ้างแรงงานตามมูลค่าผลได้หน่วยท้ายของสินค้าที่ผลิตขึ้น

3. จ้างแรงงานมากขึ้น เมื่อค่าจ้างต่อหน่วยสูงขึ้น

4. ต้องจ่ายค่าจ้างที่ถูกกำหนดโดยลูกจ้าง

5. จ่ายค่าจ้างน้อยที่สุด ตามกฎหมายบังคับ

52) สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติสังกัด

1. กระทรวงศึกษาธิการ                       2. กระทรวงวิทยาศาสตร์

3. สำนักนายกรัฐมนตรี                       4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

5. ไม่มีข้อถูก

53) ภาษีอากรที่ทำรายได้แก่ประเทศมาที่สุด คือ

1. ภาษีสินค้าขาเข้า                               2. ภาษีสินค้าขาออก

3. ภาษีรายได้โดยตรง                          4. ภาษีสรรพสามิต                               5. ภาษีเงินได้

54) “ธงชาติไทย” เริ่มมีใช้ในสมัยใด

1. สมัยสุโขทัย                                      2. สมัยกรุงศรีอยุธยา

3. กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น              4. กรุงรัตนโกสินทร์ตอนปลาย

5. สมัยธนบุรี

55) ประเทศใดไม่เป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of South East Asian nation-Asian)

1. มาเลเซีย                                             2. อินโดนีเซีย

3. สิงคโปร์                                            4. ติมอร์ตะวันออก

5. ฟิลิปปินส์

 

57) กฎหมายมหาชน คือ

1. กฎข้อบังคับที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐ

2. กฎข้อบังคับที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพลเมืองของรัฐ

3. กฎข้อบังคับที่ว่าด้วยพลเมือง รัฐ และรัฐต่างประเทศ

4. กฎข้อบังคับที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างพลเมืองกับพลเมืองของรัฐ

5. กฎข้อบังคับที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพลเมืองของรัฐและรัฐต่างประเทศ

58) ข้อใดไม่เป็น “กรมช่างสิบหมู่”

1. ช่างกลึง              2. ช่างสัก               3. ช่างสาน             4. ช่างแกะ             5. ช่างเขียน

59) การค้าขายกับต่างประเทศเกิดขึ้นเพราะ

1. ต้องการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

2. ต้นทุนการผลิตของสินค้าต่างๆ ในแต่ละประเทศไม่เท่าเทียมกัน

3. เพื่อให้ต่างประเทศมาลงทุนในประเทศ

4. เพื่อหวังกำไร

5. เพื่อส่งเสริมอาชีพของคนในประเทศ

60) 100 ปี มหาดไทย

1. 1 เมษายน 2533                                2. 1 เมษายน 2534

3. 1 เมษายน 2535                                4. 1 เมษายน 2537

5. 1 เมษายน 2537

61) “เกิดมาใช้อื่น เพื่อผืนแผ่นดินไทย” เป็นคำขวัญที่เกิดจาก

1. พลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี           2. นาย บรรหาร ศิลปะอาชา

3. พล.ต.อ. ประมาณ อดิเรกสาร         4. นายเสนาะ เทียนทอง

5. พล.ต. สนั่น ขจรประศาสตร์

62) เหตุผลที่ไม่ควรมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด

1. เป็นการส่งเสริมหลักการประชาธิปไตย

2. เปิดโอกาสให้คนในพื้นที่เป็นผู้บริหาร

3. อาจมีการซื้อเสียงของบรรดาพ่อค้าและผู้มีอิทธิพล

4. ผู้ว่าฯจะมีความรับผิดชอบต่อประชาชนในจังหวัดโดยตรง

5. ผู้ว่าฯจะมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานน้อยลง

63) คำขวัญที่ชนะการประกวดของกรมการปกครองเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ใช้ในการรณรงค์โครงการเผยแพร่ประชาธิปไตยระดับหมู่บ้าน(ผปม.) ของกระทรวงมหาดไทย คือ

1. ต่อต้านการซื้อเสียง หลีกเลี่ยงของกำนัลพร้อมกับไปเลือกตั้ง

2. ขายเสียง ขายสิทธิ์ เหมือนขายชีวิต ขายชาติ

3. เลือกตั้งทุกครั้ง ยับยั้งซื้อเสียง พร้อมเพรียงใช้สิทธิ์

4. เลือกตั้งทั้งที เลือกคนดี เข้าสภา

5. ไม่มีข้อถูก

64) หน่วยงานใดไม่สังกัดกระทรวงมหาดไทย

1. การไฟฟ้านครหลวง                        2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                     4. การประปานครหลวง

5. การเคหะแห่งชาติ

65) “วงจรอุบาททางการเมือง” โดยทั่วไป หมายถึง

1. การยึดอำนาจฉบับการเลือกตั้ง

2. การรัฐประหาร-ร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อปูทางสู่อำนาจ แล้วก็มีการยึดอำนาจโดยกลุ่มกำลังกลุ่มใหม่

3. การยุบสภาสลับกับการเลือกตั้ง

4. การรัฐประหารซ้อนรัฐประหาร

5. การรัฐประหารสลับกับการตั้งรัฐบาลผสมของพรรคทหาร

66) ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวกับรายได้ประชาชาตินั้นต่อไปนี้ข้อใดที่เป็นตัวเลขจำนวนสูงสุดในแต่ละปี

1. National Income                             2. Net National Income

3. Personal Income                              4. Gross National Product

5. National Gross Income

67) ปัญหาต่อไปนี้ข้อใดที่ประเทศกำลังพัฒนาจะสามารถแก้ไขได้ง่ายที่สุด

1. ปัญหาประชากร                               2. การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ

3. ปัญหาการปรับปรุงประเทศโดยวิธีการสมัยใหม่

4. ปัญหาทางอุตสาหกรรม

5. ปัญหาด้านการศึกษา

68) การศึกษาความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมได้มีการหยิบยืมคำว่า…..มาจากวิชาชีววิทยา

1. Etiology                                            2. Endology

3. Ecology                                            4. Environmentology

5. Refreshenoloty

69) ข้อใดเกี่ยวข้องกับสิทธิสตรีน้อยที่สุด

1. ปลัดอำเภอหญิง                                2. นายกรัฐมนตรี

3. ผู้อำนวยการเขตหญิง                       4. การกำหนดคำนำหน้าชื่อสตรีเป็นนางเหมือนกันหมด

5. รัฐมนตรีหญิง

70) การขยายวันลาคลอดในหน่วยงาน ทั้งภาคราชการและเอกชน มีผลเสีย คือ

1. สตรีที่เป็นโสดจะรู้สึกเสียเปรียบ

2. สตรีที่ผ่านการมีบุตรมาแล้วรู้สึกเสียดาย

3. หน่วยงานภาคเอกชนจะรับสตรีเข้าทำงานน้องลง

4. สตรีที่ลาคลอดจะนำวันลาที่เพิ่มขึ้นไปทำกิจกรรมอย่างอื่น

5. ถูกทุกข้อ

71) ภาษีที่ผู้เสียจะผลักภาระไปให้ผู้อื่นเสียแทนไม่ได้

1. ภาษีเงินได้                                         2. ภาษีการค้า

3. ภาษีศุลกากร                                     4. ภาษีสรรพสามิต

5. ภาษีสรรพากร

72) คณะกรรมการการตรวจสอบทรัพย์สิน ตามประกาศ รสช. ฉบับที่ 26 ถูวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดในประเด็นใด

1. มีการพิจารณาอย่างรวบรัดเกินไป

2. การตั้งคณะกรรมการดังกล่าวไม่มีกฎหมายรองรับ

3. คณะกรรมการชุดนี้ทำงานเสมือนเป็นศาลซึ่งถูกเรียกว่าเป็น ศาลเตี้ย

4. การทำงานของคณะกรรมการเป็นเครื่องมือของ รสช.

5. การกำหนดไม่ให้ผู้ถูกยึดทรัพย์ลงสมัครรับเลือกตั้ง

73) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลปัจจุบัน จะมีพระชนมายุครบ 72 พรรษาในปี

1. พ.ศ.2535           2. พ.ศ.2536           3. พ.ศ.2537           4. พ.ศ.2538           5. พ.ศ.2542

74) ในปัจจุบันประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีมาแล้วทั้งหมด อ.หวง เเอ๊คคอร์นเนอร์  ดอทคอม

1. 16 คน                2. 22 คน                3. 18 คน                4. 19 คน                5. 20 คน

75) วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตรงกับวันใดของทุกปี

1. 1 กรกฎาคม                       2. 10 กรกฎาคม

3. 13 กรกฎาคม                    4. 1 สิงหาคม                         5. 10 สิงหาคม

76) รัฐบาลไทยและลาวตกลงร่วมกันให้สร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงเชื่อมไทย-ลาวที่จุดใด

1. จังหวัดเชียงราบ-ท่าแขก  2. จังหวัดเลข-หลวงพระบาง

3. จังหวัดหนองคาย-เวียงจันทร์          4. จังหวัดมุกดาหาร-ท่าเสด็จ

5. จังหวัดนครพนม-ท่าอุเทน

77) “NASDAQ” เป็นชื่อของ

1. ดาวเทียมนานาชาติ                          2. สำนักข่าวระหว่างประเทศ

3. ดัชนีราคาหุ้น                                    4. บริษัทผู้รับสัมปทานการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง

5. สถานีโทรทัศน์ข้ามประเทศ

78) “ก.ต.” หมายถึง

1. คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ                                    2. คณะกรรมการข้าราชการตุลาการ

3. คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายต่างประเทศ   4. คณะกรรมการควบคุมคนต่างด้าว
 

การศึกษาภาคบังคับของไทยกำหนดไว้ให้ศึกษาถึงชั้นใด

1. ประถม 4           2. ประถม 6           3. มัธยม 3              4. ม.ศ.3                  5. มัธยม 6

81) การรัฐประหารของไทยครั้งใดที่ไม่เป็นประสบความสำเร็จ

1. 23 กุมภาพันธ์ 2534                         2. 9 กันยายน 2528

3. 1 เมษายน 2534                                4. ข้อ 1และ 2

5. ข้อ 2 และ 3

82) วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ต้องการให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาในด้าน

1. เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

2. ผลผลิตและการกระจายรายได้

3. ปริมาณและความเป็นธรรมในสังคม

4. ปริมาณ คุณภาพ และความเป็นธรรมในสังคม

5. คุณภาพ ปริมาณ และการกระจายได้

83) “ กรอ. จังหวัด”

1. โครงการจัดที่ทำกินให้แก่เกษตรกรผู้ยาจน

2. โครงการจัดหาแหล่งน้ำมันกิให้แก่ราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3. โครงการจัดเก็บและกระจายรายได้ให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้

4. โครงการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับราษฎรผู้ยากไร้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเสื่อมโทรม

5. โครงการจ้างงานเกตรกรในชนบท

84) “คจก.” หมายถึง

1. โครงสร้างจัดที่ทำกินให้แก่เกษตรกรผู้ยากจน

2. โครงสร้างจัดหาแหล่งน้ำกินให้แก่ราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเด็กเเอ๊ค

3. โครงสร้างจัดเก็บและกระจายรายได้ให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้

4. โครงสร้างจัดสรรที่ดินทำกินให้กับราษฎรผู้ยากไร้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเสื่อมโทรม

5. โครงสร้างจ้างงานเกษตรกรในชนบท

85) “RUSH HOUR” หมายถึง

1. ระยะเวลาในการเดินทางบนทางด่วน

2. ชั่วโมงเร่งด่วนในการเดินทาง

3. ระยะเวลาในการติดต่อราชการ

4. ช่วงเวลาโรงเรียนเลิก

5. ไม่มีข้อถูก

86) กระทรวงมหาดไทยที่มีอายุการจัดตั้งน้อยกว่ากระทรวงอื่นๆ

1. มหาดไทย                          2. ศึกษาธิการ อ.หวง

3. เกษตรและสหกรณ์          4. ต่างประเทศ                       5. คมนาคม

87) รางวัล “ ซีไรท์ ” เป็นรางวัลในทางด้าน

1. การพูด                               2. การบริหาร

3. การเขียน                            4. การโฆษณา                      5. การกีฬา

88) โนเมนสแลนด์ เป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดนระหว่างประเทศ

1. ไทย-ลาว                            2. กัมพูชา-มาเลเซีย

3. ไทย-มาเลเซีย                    4. ไทย-พม่า

5. ไทย-กัมพูชา

89) ระเบียบ กับ ข้อบังคับ แตกต่างกันอย่างไร

1. ระเบียบ จะออกได้โดยมีกฎหมายหรือไม่มีกฎหมายรองรับก็ได้  เพื่อวางไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานประจำ

2. ระเบียบ จะออกได้เมื่อมีกฎหมายรองรับให้อำนาจไว้เท่านั้น

3. ข้องบังคับ จะออกได้เมื่อมีกฎหมายรองรับให้อำนาจไว้เท่านั้น

4. ข้อ 1 และ 3                                       5. ข้อ 2 และ 3

90) ข้อใดถูกต้อง

1. หนังสือประเภทประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และเวียน

2. หนังสือประเภทประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว

3. หนังสือสั่งการ ได้แก่ ระเบียบและข้อกำหนด

4. หนังสือสั่งการ ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบ และ ข้อบังคับ

5. ข้อ 2 และ 4

91) ในทางราชการ การใช้โทรศัพท์ โทรเลข หรือวิทยุ ควรจะใช้ในกรณีใดจึงจะถูกต้องที่สุด

1. เรื่องลับ                                              2. ไม่ใช่เรื่องลับ

3. เรื่องที่ส่งด้วยหนังสือไม่ทัน            4. เรื่องเกี่ยวกับเงิน

5. หาคนพิมพ์ไม่ได้

92) ปัจจุบันต้องทำงานด้วยความรวดเร็วจึงจะทันต่อเหตุการณ์ หนังสือที่ต้องปฏิบัติเร็วกว่าปกติมีกี่ประเภท

1. 2 ประเภท                          2. 3 ประเภท                          3. 4 ประเภท                          4. 5 ประเภท

5. ขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชาจะกำหนดตามความจำเป็นและเร่งด่วน

93) คำว่า “ด่วนที่สุด” หมายความว่า

1. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น

2. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร่งด่วนช้ากว่าหนังสือด่วนพิเศษ

3. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็ว

4. ปฏิบัติเมื่อใดก็ได้ แต่ขอให้ทำเสร็จทันเวลาก็แล้วกัน

5. การส่งหนังสือประเภทนี้ต้องส่งทาง EMS

94) ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คำขึ้นต้นและลงท้ายใช้คำว่า

1. กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

2. กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

3. เรียน ขอแสดงความนับถือ

4. เรียน โดยความเคารพอย่างสูง

5. ขอประทานกราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

95) ผู้ว่าราชการจังหวดมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี จะใช้คำขึ้นต้นและลงท้ายอย่างไร

1. ขอประทานกราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

2. กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

3. เรียน ขอแสดงความนับถือ

4. ขอประทานอนุญาตกราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

5. กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

96) หนังสือราชการจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ แต่บางคนเก็บไว้นานจนเต็มตู้ ทั้งๆ ที่หนังสือเหล่านั้นไม่มีประโยชน์ทำให้งานล่าช้า เพราะไม่รู้จักวิธีการทำลายหนังสือราชการ ต่อไปนี้ข้อใดถูก

1. ตามปกติหนังสือราชการเก็บไว้นานไม่น้อยกว่า 10 ปี

2. หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นประจำเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี

3. ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นปีปฏิทินเจ้าหน้าที่มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ

4. ถูกทุกข้อ                                           5. ไม่มีข้อถูก

97) หัวหน้าส่วนราชการระดับใดที่มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ

1. หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป

2. หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป

3. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปหรือผู้ว่าราชการจังหวัดในส่วนภูมิภาค

4. หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงขึ้นไป

5. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

98) ท่านเข้าใจคำว่า “ลับ” กับ “ปกปิด” อย่างไร

1. “ลับ”  เป็นความลับเกี่ยวกับข่าวสาร วัตถุ หรือบุคคลหากรั่วไหลไปถึงบุคคลไม่มีหน้าที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่งทางราชการและประเทศชาติได้

2. “ปกปิด”  เป็นความลับซึ่งไม่เปิดเผยให้แก่ผู้ไม่มีหน้าที่ สงวนไว้เฉพาะผู้มีหน้าที่เท่านั้น

3. “ลับ” ใช้กับเอกสาร “ปกปิด” ใช้กับบุคคล

4. ข้อ 1 และ 2                                       5. ถูกทุกข้อ

 

99) การเสนอหนังสือให้เสนอไปตามสายการปฏิบัติงานตามลับดับชั้นผู้บังคับบัญชา ยกเว้นกรณี

1. เรื่องกำหนดชั้นความเร็วเฉพาะเจาะจงถึงบุคคล ให้เสนอตรงได้ แต่ต้องรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ

2. เรื่องที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับกำหนดไว้เฉพาะ เช่น เรื่องร้องเรียนการกล่าวหา หรือเรื่องอุทธรณ์ คำสั่ง ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป

3. เรื่องผลประโยชน์ของผู้บังคับบัญชาคนใดให้เสนอโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาคนนั้นโดยเฉพาะ

4. ข้อ 1 และ 2                                       5. ถูกทุกข้อ

100) การทำบันทึกแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ

1. บันทึกย่อเรื่อง บันทึกรายงาน บันทึกความคิดเห็น บันทึกติดต่อ บันทึกสั่งการ

2. บันทึกข้อความ บันทึกจดหมายเหตุ บันทึกรายวันทำการ บันทึกย่อเรื่อง บันทึกสั่งการ

3. บันทึกย่อความ บันทึกเหตุการณ์ประจำวัน บันทึกปกปิด บันทึกความเห็น บันทึกช่วยความจำ

4. บันทึกเหตุการณ์ บันทึกย่อ บันทึกรายการประจำวัน บันทึกสั่งการ บันทึกจดหมายเหตุ

5. บันทึกสั่งการ บันทึกรายการประชุม บันทึกเหตุการณ์ บันทึกช่วยความจำ บันทึกเวียน

 เฉลย

1.  5                        21.  5                                      41.  1                                      61.  1                      81.  5

2.  1                        22.  1                                      42.  1                                      62.  3                      82.  1

3.  3                        23.  3                                      43.  1                                      63.  2                      83.  3

4.  2                        24.  4                                      44.  3                                      64.  2                      84.  3

5.  4               25.  4                                      45.  3                                      65.  2                      85.  2

6.  4               26.  3                                      46.  4                                      66.  4                      86.  5

7.  1                        27.  1                                      47.  1                                      67.  3                      87.  3

8.  4               28.  5                                      48.  2                                      68.  3                      88.  3

9.  5                        29.  3                                      49.  4                                      69.  4                      89.  4

10.  3                      30.  1                                      50.  1                                      70.  3                      90.  5

11.  1                      31.  4                                      51.  2                                      71.  1                      91.  3

12.  4                      32.  3                                      52.  3                                      72.  4                      92.  2

13.  4                      33.  2                                      53.  4                                      73.  5                      93.  1

14.  3                      34.  4                                      54.  2                                      74.  2                      94.  3

15.  2                      35.  1                                      55.  4                                      75.  5                      95.  2

16.  3                      36.  3                                      56.  3                                      76.  3                      96.  4

17.  1                      37.  3                                      57.  2                                      77.  3                      97.  3

18.  5             38.  4                                      58.  3                                      78.  2                      98.  4

19.  4             39.  1                                      59.  2                                      79.  1                      99.  4

20.  2                      40.  3                                      60.  2                                      80.  5                      100. 5